77 de studenți din țară vor beneficia de una din bursele: Guvernului, Republicii, Gaudeamus sau Bursa Președintelui

În scopul susţinerii performanţelor academice ale tinerilor și implicării acestora în soluţionarea problemelor social-economice ale statului, Guvernul Republicii Moldova a aprobat, pe 11 septembrie, o hotărâre privind acordarea burselor de merit în anul de studii 2019-2020 studenţilor din instituţiile de învăţămînt superior şi elevilor din instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar.

Astfel, 12 studenți ai ciclului I și II, studii integrate, învăţământ medical şi farmaceutic din instituţiile de învăţământ superior vor beneficia de Bursa Republicii în valoare de 1525 lei:

Bratescu Svetlana - Universitatea de Stat din Moldova, ciclul I,anul III, specialitatea Drept;
Chicu Nicolae - USM, ciclul I,anul III, specialitatea Jurnalism și procese Mediatice;
Sănduță Stanislav – Universitatea Tehnică a Moldovei, ciclul I, anul IV, specialitatea Calculatoare;
Tiseeva Mariana - UTM, ciclul I, anul III, specialitatea Design industrial;
Negoița Ioan - Academia de Studii Economice a Moldovei, ciclul I, anul III, specialitatea Finanțe și bănci;
Cîlcic Arina - Universitatea de Stat din Comrat, ciclul I,anul IV, specialitatea Limbi străine;
Grinciuc Mihai - Universitatea Agrară de Stat din Moldova,ciclul I, anul IV, specialitatea Protecția Plantelor;
Rusnac Felicia - Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, ciclul I, anul IV, specialitatea Cultură Fizică de recuperare;
Panuș Galina - Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie„Nicolae Testemițanu” studii superioare integrate, anul V, specialitatea Stomatologie;
Celan Ana-Maria - Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, ciclul I, anul III, specialitatea Contabilitate;
Bodlev Cristina - Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, ciclul I, anul III,specialitatea Istorie;
Purcel Zinaida - Universitatea de Stat din Tiraspol, ciclul I,anul III, specialitatea Chimie.

Alți 30 de studenți ai ciclului I și II, studii integrate, învăţământ medical şi farmaceutic din instituţiile de învăţământ superior vor primi Bursa Guvernului în valoare de 1270 lei:

Ispravnic Daria - USM, ciclul I,anul III, specialitatea Finanțe și bănci;
Vataman Maria - USM, ciclul I, anul III, specialitatea Politologie;
Melnic Mihaela- USM, ciclul I,anul IV, specialitatea Istorie;
Busilă Maria - USM, ciclul I, anul III, specialitatea Chimie biofarmaceutică;
Copăceanu Andrei- USM, ciclul I,anul IV, specialitatea Tehnologii Informaționale;
Curmei Daniel - UTM, ciclul I, anul IV, specialitatea Calculatoare;
Bodiu Victoria - UTM, ciclul I, anul IV, specialitatea Ingineria sistemelor biomedicale;
Pânzaru Victor - UTM, ciclul I, anul IV, specialitatea Construcții și inginerie civilă;
Melnic Alexandrina - UTM, ciclul I, anul IV, specialitatea Design vestimentar industrial;
Goncear Nichita - UTM, ciclul I, anul III, specialitatea Robotică șimecatronică;
Gurduz Luciana - ASEM, ciclul I, anul III, specialitatea Relații Economice Internaționale;
Ivaschiv Diana - ASEM, ciclul I, anul IV, specialitateaTehnologii Informaționale;
Russu Stanislav - UASM, ciclul I, anul IV, specialitatea Protecția Plantelor;
Ticuboț Ana - UASM, studii superioare integrate, anul V, specialitatea Medicină veterinară;
Sult Mihail - Universitatea de Stat din Comrat, ciclul I,anul III, specialitatea Drept;
Crețu Diana - USMF „Nicolae Testemițanu”, studii superioare integrate, anul VI, specialitatea Medicină;
Babcinschi Octavian- USMF „Nicolae Testemițanu”, studii superioare integrate, anul IV, specialitatea Medicină;
Țurcan Mihaela - USMF „Nicolae Testemițanu”, studii superioare integrate, anul V, specialitatea Medicină;
Gafton Adriana - USMF „Nicolae Testemițanu”, studii superioare integrate, anul IV, specialitatea Stomatologie;
Pogâlă Oleg – US „Alecu Russo” din Bălți, ciclul I, anul IV, specialitatea Inginerie și management în transport auto;
Iațco Violeta - US „Alecu Russo”, ciclul I, anul IV, specialitatea Limbi și literature;
Lupușor Elena – US „Alecu Russo”, ciclul I, anul IV, specialitatea Pedagogie în învățământul primar și pedagogie precolară;
Gricenco Dana - US „Bogdan Petriceicu-Hașdeu” din Cahul, ciclul I, anul III, specialitatea Drept;
Bășcănean Daniel - US „Dimitrie Cantemir”, ciclul I, anul III, specialitatea Chimie;
Voronețcaia Diana - AMTAP, ciclul I, anul III, specialitatea Interpretare instrumentală;
Buga Cristina - AMTAP, ciclul I, anul IV, specialitatea Grafică;
Nesteriuc Anastasia – UPS „Ion Creangă”, ciclul I, anul III, specialitatea Psihopedagogie specială;
Trifan Tudor- Universitatea de Stat din Tiraspol, ciclul I,anul IV, specialitatea Geografie;
Cociu Vera- UST, ciclul I,anul III, specialitatea Chimie;
Rîșcovaia Elvira - Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, ciclul I, anul III, specialitatea Antrenament sportiv.

Bursa „Gaudeamus” în valoare de 1270 lei va fi acordată pentru 20 de elevi din instituţiile de învăţământ profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar:

Chetraru Cristian - Centrul de excelenţă în economie şi finanţe, anul IV, specialitatea Programare și analiza produselor de program;
Carteră Victoria - Centrul de excelenţă în energetică şi electronică, anul IV, specialitatea Calculatoare;
Neer Emil - Colegiul ,,Iulia Hasdeu” din Cahul, anul IV, specialitatea Programare și analiza produselor de program;
Descalui Evelina - Centrul de excelenţă în informatică şi tehnologii informaţionale, anul IV, specialitatea Servicii administrative și de secretariat;
Stici Ana - Instituţia Publică ,,Colegiul de Medicină Veterinară şi Economie Agrară din Brătuşeni”, anul IV, specialitatea Merceologie;
Eni Maxim - Colegiul Politehnic din Bălţi, anul IV, specialitatea Calculatoare;
Capbătut Roxana - Colegiul ,,Mihai Eminescu” din Soroca, anul IV, specialitatea Servicii administrative și de secretariat;
Crudu Valeria - Colegiul de Ecologie din Chişinău, anulIV, specialitatea Ecologia și protecția mediului;
Chirilov Cristian - Colegiul ,,Iulia Hasdeu” din Cahul, anul IV, specialitatea Programare și analiza produselor de program;
Prepeliță Valeria - Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM, anul IV, specialitatea Contabilitate
Galușca Anastasia - Instituţia Publică Colegiul Agroindustrial ,,Gheorghe Răducan” din satul Grinăuţi,raionul Ocniţa”, anul IV, specialitateaTehnologia alimentaţiei publice
Proca Nicoleta - Colegiul de Medicină din Ungheni, anul V, specialitatea Îngrijirea bolnavilor
Scripnic Mihaela - Colegiul de Industrie Uşoară din Bălţi, anulIV, specialitatea Modelarea, proiectarea şi Tehnologia confecţiilor din ţesături;
Vasilachi Romana - Colegiul ,,Alexei Mateevici” din Chişinău, anul IV, specialitatea Asistență socială
Brighidin Irina - Centrul de excelenţă în informatică şi tehnologii informaţionale, anul IV,specialitatea Contabilitate
Veveriță Alina - Colegiul de Arte Plastice ,,Alexandru Plămădeală”, anul IV, specialitatea Design interior
Borș Natalia - Colegiul Agroindustrial din Rîşcani, anulIV, specialitatea Contabilitate
Gantea Ana - Colegiul Tehnic Feroviar din Bălţi, anulIV, specialitatea Traficul auto;
Oleacu Mihaela- Centrul de excelenţă în medicină şifarmacie ,,Raisa Pacalo”, anul V, specialitatea Medicină
Reșneac Alexandru - Colegiul Naţional de Coregrafie, anul III,specialitatea Coregrafie.

În total, la concurs au fost depuse pentru Bursa Republicii, 33 de dosare, pentru Bursa Guvernului, 68 de dosare, iar pentru Bursa „Gaudeamus”, 28 de dosare. Candidaţii respectivi au fost selectaţi de către Comisia specializată, responsabilă de examinarea dosarelor studenţilor, aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Culturii şi Cercetării nr. 850/2019, în baza anumitor criterii, inclusiv: media notelor, activităţile educaţionale, culturale, sportive; Curriculum Vitae, activitatea ştiinţifică, publicaţiile, scrisorile de recomandare.

De asemenea, în cadrul aceleiași ședințe a fost aprobată Hotărârea de Guvern privind acordarea Bursei Preşedintelui Republicii Moldova pentru anul de studii 2019-2020. Aceasta include 15 burse, dintre care 10 burse sunt pentru studenţii ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate din instituţiile de învăţământ superior (1385 lei) şi 5 burse pentru elevii din instituţiile de învăţământ profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar (1075 lei):

Pojar Felicia - USM, ciclul I, anul III, specialitatea Tehnologia informației
Tizu Irina - USM, ciclul I, anul III, specialitatea Administrație publică
Ungureanu Valeria- UTM, ciclul I, anul IV,specialitatea Calculatoare
Diacenco Margareta - UTM, ciclul I, anul III, specialitatea Inginerie software;
Postica Andrei - ASEM, ciclul I,anul III, specialitatea Marketing și logistică;
Vîrlan Victoria – USMF „Nicolae Testemițanu”, studii integrate, specialitatea Farmacie, anul IV;
Kulebanova Natalia - US „Alecu Russo” din Bălți, ciclul I, anul IV, specialitatea Inginerie și management în transport auto;
Iacobache Evelina - US „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, ciclul I, anul III, specialitatea Business și administrare;
Soltinschi Cristina - UPS „Ion Creangă”, ciclul I, anul III, specialitatea Pedagogie social;
Pîslaru Alexandru - UST, ciclul I, anul III, specialitatea Informatică;
Vlas Petru – CNC al ASEM, anul IV, specialitatea Comerţ;
Guranda Natalia - Colegiul de Industrie Uşoară din Bălţi, anul IV, specialitatea Securitatea şi sănătatea în muncă;
Plop Maria - Colegiul de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală” din Chişinău, anul IV, specialitatea Pictură;
Dugan Nălly - Colegiul Agroindustrial din Rîşcani, anul IV, specialitatea Contabilitate;
Cumpătă Alexandrina - Centrul de excelenţă în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo”, anul V, specialitatea Medicină.

Potrivit sursei oficiale, toţi studenţii/elevii nominalizaţi au demonstrat prin acte participarea la activităţi de cercetare ştiinţifică, conferinţe, concursuri, olimpiade naţionale / internaţionale.

Lasă un comentariu

Articole recente
Comentarii

Admitere 2018 USMF pe Etape