Ce teme au fost abordate excelent de către doctoranzi în ultimul an?

Cele mai valoroase teze de doctorat (în opinia membrilor unei comisii de concurs constituite în acest sens) au fost premiate luna aceasta în cadrul celei de-a 8-a ediție a Concursului „Teza de doctorat de excelenţă a anului”, la care au participat cele mai bune teze de doctorat (propuse de către comisiile de experţi) susţinute în anul 2017.


În anul acesta, concursul s-a desfășurat în premieră sub egida Agenţiei Naţionale pentru Asigurarea Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC), în competiție fiind înscrise 30 de teze, în speță 7 teze de doctor habilitat și 23 de teze de doctor.
Anual sunt desemnate teze de doctor habilitat de excelenţă și teze de doctorat de excelenţă (ultimele de gradul I, II și III) în trei domenii: știinţe ale naturii și vieţii, știinţe reale și tehnice și știinţe socio-umane.

TEZE DE DOCTOR HABILITAT DE EXCELENŢĂ

Domeniul ştiinţelor naturii şi ale vieţii:
MIŞINA Ana, teza de doctor habilitat în ştiinţe medicale „Anomaliile de dezvoltare ale organelor genitale feminine: optimizarea diagnosticului şi tratamentului”.
BELIC Olga, teza de doctor habilitat în ştiinţe medicale „Morfologia complexului spleno-ligamentar în unele perioade ale ontogenezei postnatale”.

Domeniul ştiinţelor reale şi tehnice:
KULCIȚKI Veaceslav, teza de doctor habilitat în ştiinţe chimice „Synthesis of terpenic compounds with advanced functionalization via biomimetic methods / Sinteza compușilor terpenici cu funcționalizare avansată prin metode biomimetice”.

Domeniul ştiinţelor socioumane:
UNGUREANU Elena, teza de doctor habilitat în filologie „Intertext şi hypertext: studiu semiotico-lingvistic”, specialitatea 621.01 Lingvistică generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată (limba română), Institutul de Filologie.
GHICOV Adrian, teza de doctor habilitat în ştiinţe pedagogice „Cadrul conceptual al retellizării în metodologia protextului”

42591536 537758216677213 1394844355121905664 n

TEZE DE DOCTOR DE EXCELENŢĂ

Gradul I

Domeniul ştiinţelor naturii şi ale vieţii
CERNAT Mircea, teza de doctor în ştiinţe medicale „Perfecţionarea diagnosticului şi tratamentului tumorilor gastrointestinale stromale”.

Domeniul ştiinţelor reale şi tehnice
BURLACU Alexandru, teza de doctor în ştiinţe fizice „Luminiscența și efecte laser în filme nanostructurate cu microstructuri de ZnO crescute prin depunere chimică din vapori și electrochimică”.

Domeniul ştiinţelor socio-umane
TARNOVSCHI Ana, teza de doctor în psihologie „Particularitățile psihologice ale personalității copilului cu maladii respiratorii cronice”.

Gradul II

Domeniul ştiinţelor naturii şi ale vieţii

BANOV Pavel, teza de doctor în ştiinţe medicale „Managementul contemporan în metafilaxia urolitiazei recidivante”.

Domeniul ştiinţelor reale şi tehnice
PETUHOV Oleg, teza de doctor în ştiinţe chimice „Sinteza și regenerarea cărbunilor active prin tratare cu microunde”.

Domeniul ştiinţelor socio-umane
PAVLENCO Mihaela, teza de doctor în ştiinţe pedagogice „Continuitatea în formarea reprezentărilor geometrice la treptele preşcolară şi primară de învăţământ”.

Gradul III

Domeniul ştiinţelor naturii şi ale vieţii
LOZAN-TÎRŞU Carolina, teza de doctor în ştiinţe medicale „Efectele antimicrobiene ale unor substanţe chimice din produse autohtone”.
SAGAIDAC Irina, teza de doctor în ştiinţe medicale „Rolul factorilor angiogenici în decolarea prematură de placentă normal inserată”.

Domeniul ştiinţelor reale şi tehnice
BUZATU Radu, teza de doctor în ştiinţe matematice „Acoperirea cu mulţimi d-convexe a grafurilor neorientate”.

Domeniul ştiinţelor socio-umane

Gradul III - AȘTIFENEI Rodica, teza de doctor în ştiinţe pedagogice „Formarea competenței de negociere educațională a managerilor din învățământul preuniversitar”.

Pe parcursul desfășurării competiţiei respective s-a urmărit stimularea obţineri rezultatelor știinţifice recunoscute la nivel internaţional, susţinerea și dezvoltarea creativităţii știinţifice a cercetătorilor, promovarea tezelor de doctorat actuale, inovative și utile pentru societate, se menționează într-un comunicat emis de ANACEC.

Pe de altă parte: ”Tezele participante la concurs denotă și subiectivismul comisiilor de experți, care sunt variate după caracteristicile membrilor săi. Uneori sunt acceptate mai ușor tezele coordonate de către conducători / consultanți științifici consacrați, iar multe discuții trezesc lucrările interdisciplinare sau tezele care îmbrățișează alte paradigme științifice decât cele acceptate de majoritatea dintr-un domeniu. Există și alte rezerve față de evaluarea tezelor de doctorat de la noi, determinate de dimensiunea redusă a comunității științifice și sechelele rămase din trecutul sovietic.

Cu toate acestea, tezele desemnate drept câștigătoare sunt niște studii excelente, fiecare dintre ele evidențiindu-se prin anumite calități (abordări inedite, metodologii complexe, demersuri interdisciplinare, rezultate originale, reflectare în publicații citate, impact asupra diferitor domenii de activitate umană, moduri variate de implementare și popularizare a rezultatelor). O confirmare a celor spuse anterior este și faptul că aproape toate tezele premiate se bazează pe articole incluse în cele mai prestigioase baze de date internaționale – Web of Science și SCOPUS, prezența în care este o dovadă a recunoașterii la nivel internațional. Aceste lucrări conțin noutăți la nivel mondial și demonstrează că încă se face cercetare de calitate în Republica Moldova”, menționează expertul în domeniu, cercetătorul Gheorghe Cuciureanu, pe blogul său.

Lasă un comentariu

Articole recente
Comentarii

Admitere 2018 USMF pe Etape