Universitatea de Medicină are un nou rector: doctor în științe medicale, licențiat în drept și magistru în economie

Profesorul Emil Ceban, doctor habilitat în științe medicale, este noul rector ales de către comunitatea academică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova. E. Ceban a obținut mandatul pentru următorii 5 ani, ca rezultat al desfășurării scrutinului din 2 octombrie 2019, fiind votat de 541 de electori, ceea ce constituie 61,76% din numărul total al participanților la procesul de alegere.

Cei șapte concurenți electorali au acumulat un număr de voturi, după cum urmează: Emil Ceban - 541, Mihail Gavriliuc - 145, Evghenii Guțu - 60, Olga Tagadiuc - 57, Ghenadie Curocichin - 26, Grigore Zapuhlîh - 21, Anatolie Vișnevschi - 19.

Numărul de voturi valabile exprimate constituie 869, iar 7 buletine de vot au fost declarate nevalabile. Întregul proces de alegere a rectorului a fost monitorizat de 6 observatori.

În următoarele două zile, preşedintele Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională va comunica Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale despre rezultatele alegerii rectorului Universității şi va transmite autorităţii fondatoare: Decizia CDSI de constatare a rezultatelor procesului de alegere a rectorului USMF „Nicolae Testemiţanu”; Procesul-verbal privind rezultatele numărării voturilor din 2 octombrie 2019 și dosarul dlui Emil Ceban - rector ales de către comunitatea universitară cu drept de vot.
Noul rector urmează a fi confirmat în post, în baza rezultatelor alegerilor, prin ordinul Ministrului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, în termen de cel mult 3 luni.

Emil Ceban este președintele Consiliului de administrare al IMSP Clinica Universitară de Asistență Medicală primară a USMF și al Consiliului Administrativ al IMSP Clinica Universitară Stomatologică a USMF. El este șeful Catedrei de urologie și nefrologie chirurgicală și președintele comisiei de atestare a medicilor urologi, nefrologi și andrologilor a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS). Vedeți aici CV-ul noului rector.

Acesta menționează în Programul său managerial: „Mă voi baza pe Tradiție, Calitate, Inovații; mă voi conduce de principiile Onestitate, Transparență, Responsabilitate, și voi avea drept suport colaborarea deschisă și colegială cu toate organele de conducere și subdiviziuni USMF – Senatul, Consiliile facultăților, departamentele, catedrele și subdiviziunile universitare.”

Potrivit informației de pe site-ului instituției, concursul la postul de rector a fost lansat în data de 8 august 2019, de către CDSI, care, după expirarea perioadei de depunere a dosarelor, i-a declarat eligibili pe toți cei şapte candidați electorali înscrişi în cursă.
Mandatul rectorului USMF în exercițiu, Ion Ababii, expiră la 9 octombrie 2019.

Lasă un comentariu

Admitere 2018 USMF pe Etape