Admitere la discreţia universităţilor

În anul acesta universităţile nu vor avea o perioadă strictă de organizare a admiterii, iar comanda de stat (locurile finanţate din buget) va fi aceeaşi ca şi anul trecut, doar că pe domenii de formare, nu pe specialităţi.


„În acest an, comanda de stat pentru studiile superioare de licență și master, finanțate din bugetul de stat, va prevedea același număr de locuri ca în anul trecut. Dar asta nu înseamnă că situația va fi perpetuată. Vă invit să vă implicați în elaborarea studiilor anuale privind necesitățile pieții muncii pentru o perioadă de cel puțin 3 ani, pentru ca locurile bugetare să fie oferite acelor specialități de care statul are nevoie”, a declarat ministra Monica Babuc la o întâlnire cu rectorii.

Într-un comunicat plasat pe pagina sa, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) informează că a elaborat și aprobat Regulamentul-cadru privind organizarea admiterii în ciclul I – studii superioare de licență pentru anul universitar 2018-2019, care prevede că locurile la licență vor fi oferite pe domenii de formare profesională (în comparație cu anul precedent când planul era pe specialități). Astfel, universitățile vor putea forma grupe de cel puțin 15 persoane. O altă modificare în admiterea 2018 este faptul că MECC nu va stabili perioade de depunere a actelor, “respectând autonomia universitară”.

Respectiv, în acest an, universitățile sunt în drept să-și planifice perioadele de admitere în funcție de finalizarea examenelor de bacalaureat, a sesiunilor proprii de examene, precum și în funcție de personalul antrenat în acest proces. În consecință, fiecare instituție de învățământ superior va trebui să-și reconceptualizeze propriile strategii de admitere în funcție de specificul programelor de studii, autorizarea acestora, grupurile-țintă de abiturienți, precum și de modul de asigurare a calității studiilor oferite.

Prin decizii ale senatelor urmează să fie stabilite criteriile de admitere, formulele de calcul la admitere (ce medii vor fi luate în considerare: doar cea de bacalaureat sau și cea din anii de studii liceale), precum și probele de admitere (examene, teste, convorbiri etc.).

Totodată, MECC este în proces de finalizare a elaborării unei noi metodologii de finanțare a învățământului superior. Potrivit acesteia, suma alocată în bugetul de stat pentru finanțarea standard a instituțiilor publice de învățământ superior va fi constituită din trei componente:
Finanțarea de bază – 75%;
Finanțarea de performanță – 20%;
Fondul de rezervă – 5%.

“Programele de studii vor fi grupate în 6 domenii, iar fiecărui domeniu îi va corespunde un coeficient de ajustare pentru finanțarea de bază. Performanța universitară va fi finanțată în funcție de cercetarea științifică universitară/performanța artistică/sportivă, dimensiunea de internaționalizare și orientarea socială (asigurarea cu cămine). Fondul de rezervă va fi gestionat de către MECC” – se mai spune în comunicat.

Organizarea admiterii în ciclul I, Licenţă, pentru anul universitar 2018-2019 a fost tema unei discuţii organizate la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, cu participarea rectorilor universităţilor din RM.

Lasă un comentariu

Admitere 2018 USMF pe Etape