Grigore Belostecinic, un nou mandat de președinte al Consiliului Rectorilor din Moldova

Rectorul Academiei de Studii Economice a fost reales în funcția de președinte al Consiliului Rectorilor din Moldova (CRM). Potrivit unui comunicat emis de Serviciul Relații cu Publicul al ASEM, Academicianul Grigore Belostecinic a fost votat unanim de către membrii prezenți la ședința Consiliului, care a avut loc vineri, pe 27 aprilie.

În cadrul ședinței, academicianul Grigore Belostecinic a prezentat raportul de activitate pentru ultimii trei ani de exercitare a mandatului de președinte al Consiliului.

”În perioada de referință am inițiat mai multe dezbateri pe marginea problemelor și unor situații incerte pentru învățământul superior. Am invitat oficiali de la Ministerul Educației și agenții guvernamentale, de la ANACIP, CNAA, AȘM, a fost aici și Președintele țării, Igor DODON, care a aflat direct care este situația învățământului superior din RM și a schimbat ulterior retorica mesajelor sale tendențioase în privința universităților.

Am intervenit și avizat mai multe Regulamente, cu privire la organizarea învățământului superior. Susținem și participăm la organizarea unor concursuri de burse naționale și internaționale pentru cei mai buni studenți ai țării, cum ar fi ”Burse de Merit”, ”Burse pentru viitor”, ”Gala studenților originari din RM”, competiții sportive interuniversitare, etc . Avem o colaborare strânsă cu Consiliul Național al Rectorilor din România, inițiind proiecte reciproc avantajoase și participând la evenimente comune.” – a menționat Grigore Belostecinic.

La ședința Consiliului Rectorilor din Moldova au participat 18 din cei 27 de membri. Candidatura rectorului ASEM, Grigore Belostecinic, a fost propusă pentru încă un mandat de majoritatea celor prezenți la ședință, (cei prezenți menționând că a fost o perioadă activă, cu proiecte bune, care merită continuare), iar ulterior a fost ales cu vot unanim președinte al Consiliului Rectorilor pentru următorii trei ani.

La ședință s-a decis, în premieră, alegerea unui vicepreședinte al CR, care să reprezinte universitățile private. Gheorghe Avornic, rectorul USPEE (Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ”Constantin Stere”) va fi porta voce a universităților private în cadrul Consiliului.

Rectorii membri ai Consiliului au reconfirmat în funcție membrii Comisiei de cenzori ai organizației, (președinte Larisa Șavga, rector UCCM (Universitatea Cooperatist-Comercială din RM), dar și membrii Biroului permanent.

Președintele CRM a declarat că va promova în continuare învățământul de calitate în R. Moldova. "Ne dorim pași mai siguri în integrarea universităților noastre în spațiul european de învățământ și cercetare, dar vom promova insistenț opțiunea ”Fii student acasă, în RM, pentru că și aici poți beneficia de condiții și calitate”, a adăugat rectorul ASEM, făcând referință la campania de publicitate inițiată de CRM acum un an.

Pentru perioada imediat următoare, Consiliul Rectorilor își propune organizarea unei ședințe comune cu participarea reprezentanților Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al RM, pe marginea Regulamentului de Admitere 2018, în special în vederea determinării perioadei de desfășurare a campaniei. De asemenea, CRM își propune să elaboreze un portal al organizației.

Lasă un comentariu

Admitere 2018 USMF pe Etape