Imprimă această pagină

Admiterea 2016, doctorat: 313 locuri cu finanțare de la bugetul de stat pentru ciclul III

Admiterea 2016, doctorat: 313 locuri cu finanțare de la bugetul de stat pentru ciclul III lucrare-licenta.com

A fost aprobat Planul de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru anul de studii 2016-2017. Planul prevede un total de 313 de locuri, dintre care 309 sunt pentru doctoratul științific și 4 – pentru doctoratul profesional.


Oficiali de la Ministerul Educației menționează că numărul de locuri destinate studiilor superioare de doctorat a fost determinat, în special, de numărul de proiecte participante la competiția națională a proiectelor științifice în vederea repartizării granturilor doctorale de la bugetul de stat. De asemenea, s-a ținut cont de necesarul de cadre de pe piața muncii din Republica Moldova, de asigurarea instituțiilor de învățământ superior cu cadre calificate, precum și de necesitatea intensificării cercetărilor în domeniile științifice pentru dezvoltarea socio-economică a țării.

Cotele de înmatriculare au fost repartizate pe cele 6 domenii de studii, prevăzute de Nomenclatorul specialităților științifice (Științe ale naturii; Științe inginerești și tehnologii; Științe medicale; Științe agricole; Științe sociale și economice; Științe umaniste).

Planul de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, prevede și 10 locuri cu finanțare de la buget pentru străini, în baza tratatelor internaționale la care Republica Moldova este semnatară.

Acordarea granturilor doctorale se realizează pe bază de competiţie de proiecte ştiinţifice între cele 42 de Școli doctorale autorizate provizoriu, care au depus dosare de participare. Locurile prin contract, cu achitarea taxei de studii pentru ciclul III – studii superioare de doctorat – sunt stabilite de către Școala doctorală autorizată provizoriu, cu informarea Ministerului Educației.

Spre exemplu, la Școala doctorală ASEM, taxa anuală de studii la ciclul III este de 12 800 lei.

Ca să contractezi studii doctorale la una dintre cele 131 specialități în cadrul a 11 Școlilor Doctorale la USM trebuie să scoți din buzunar între 14 și 16 mii de lei anual, în funcție de frecvență.

Potrivit statisticilor în domeniu , solicitările de proiecte depuse de instituțiile organizatoare de doctorat în domeniul științe inginerești și tehnologii, dar și în domeniul arte și sport, sunt sub nivel. În schimb, domenii precum economia si dreptul sunt campioane la proiecte.

În context, Ministerul Educației consideră oportune: ”consolidarea capacității instituționale, prin angajarea în proces a Școlilor doctorale interesate și prin stimularea doctoratelor în cotutelă internațională, precum și a consorțiilor internaționale; implicarea constructivă a ministerelor de resort în procesul de stabilire a numărului și tematicii proiectelor științifice înaintate la competiția granturilor doctorale; implicarea mai activă a Școlilor doctorale în promovarea și sporirea atractivității domeniilor vizate etc.

Amintim că Doctoratul constituie ciclul superior de studii universitare, a cărui finalitate este dezvoltarea cunoașterii prin cercetare științifică originală. Studiile universitare de doctorat sunt de două tipuri: doctorat științific și doctorat profesional.

Studiile de doctorat se organizează cu forma de învăţământ la zi (3 ani) şi cu frecvenţă redusă (4 ani).

Pe durata studiilor de doctorat, persoana respectivă are calitatea de doctorand.