Pe 7 septembrie, a fost prima zi de înscriere la studii postuniversitare prin rezidențiat la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” – la care pot să aplice candidații care doresc să-și aprofundeze cunoștințele de specialitate pentru a putea practica nobila profesie de medic, dar și cea de farmacist.

Anul acesta procesul de admitere a avut loc concomitent la universitățile din Republica Moldova și România. Respectiv, partea bună e că listele celor admiși sunt în mare parte definitivate și nu vor periclita procesul de studii în prima lună a anului de învățământ 2016 – 2017.

În învățămîntul superior la studiile superioare de licență se prevede admiterea la 170 de specialități a 17416 persoane, mai puțin cu 3,5% față de anul trecut, fapt condiționat de reducerea numărului absolvenților învățământului liceal. Puțin peste o treime din admiterile în învățământul superior (ciclu I) sunt cu finanțare bugetară (34%), restul 66% fiind studii oferite în bază de contract.

Ministerul Educației și Cercetării Științifice și Ministerul Afacerilor Externe au făcut publică Metodologia pentru școlarizarea românilor de pretutindeni, în învățământul din România, în anul școlar 2016 – 2017. Dosarele pentru ocuparea celor 5650 de locuri subvenționate de statul român alocate Republicii Moldova se vor depune personal, în prezența Comisiei Mixte la Chișinău, Cahul și Bălți, în perioada 10-16 iulie, pentru învățământul preuniversitar, și, în perioada 18-30 iulie, pentru învățământul superior.

Ministerul Educației a anunțat rezultatele preliminare ale sesiunii de bacalaureat din acest an.

Congresul internațional al studenţilor şi tinerilor medici MedEspera, aflat la cea de-a VI-a ediție, este organizat bienal de către Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină, cu susținerea USMF „Nicolae Testemițanu”.

Admitere 2018 USMF pe Etape