În învățămîntul superior la studiile superioare de licență se prevede admiterea la 170 de specialități a 17416 persoane, mai puțin cu 3,5% față de anul trecut, fapt condiționat de reducerea numărului absolvenților învățământului liceal. Puțin peste o treime din admiterile în învățământul superior (ciclu I) sunt cu finanțare bugetară (34%), restul 66% fiind studii oferite în bază de contract.

Ministerul Educației și Cercetării Științifice și Ministerul Afacerilor Externe au făcut publică Metodologia pentru școlarizarea românilor de pretutindeni, în învățământul din România, în anul școlar 2016 – 2017. Dosarele pentru ocuparea celor 5650 de locuri subvenționate de statul român alocate Republicii Moldova se vor depune personal, în prezența Comisiei Mixte la Chișinău, Cahul și Bălți, în perioada 10-16 iulie, pentru învățământul preuniversitar, și, în perioada 18-30 iulie, pentru învățământul superior.

Ministerul Educației a anunțat rezultatele preliminare ale sesiunii de bacalaureat din acest an.

Congresul internațional al studenţilor şi tinerilor medici MedEspera, aflat la cea de-a VI-a ediție, este organizat bienal de către Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină, cu susținerea USMF „Nicolae Testemițanu”.

Guvernul a adoptat în ședința de miercuri, 13 aprilie 2016, metodologia de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă. Metodologia a fost elaborată la inițiativa Ministerului Educației de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional (ANACIP) și urmează să fie pusă în aplicare după publicarea acesteia în Monitorul Oficial. Costurile evaluării externe a calității vor fi acoperite din resursele instituțiilor de învățământ, ANACIP urmând să devină instituție autonomă din punct de vedere financiar începând cu anul 2017.

Diplomele de studii superioare, titlurile onorifice şi calificările obţinute în Republica Moldova vor fi recunoscute în Spania. Cabinetul de miniştri a aprobat semnarea unui Acord în acest sens cu Guvernul de la Madrid, relatează Mesager.

Admitere 2018 USMF pe Etape