Proiectul PBLMD anunță lansarea a șase programe de studii reproiectate conform unui concept nou, la cele mai solicitate specialități din oferta universităților din RM. Printre acestea sunt: ”Administrarea Afacerilor” la ASEM, ”Tehnologii Informaționale” la UTM, ”Drept” la USM, ”Administrație publică” la US ”Alecu Russo” din Bălți, ”Antreprenoriat și Administrarea Afacerilor” la Universitatea din Cahul și ”Medicină” la USMF.

Ministerul Educației a aprobat Regulamentul-cadru privind organizarea admiterii în ciclul I – studii superioare de licență pentru anul universitar 2017 – 2018. Pentru sesiunea de admitere 2017, care se va desfășura în perioada 24 iulie – 9 august curent, au fost extinse posibilitățile de depunere a actelor de studii, iar anumite categorii de candidați vor beneficia de facilități, inclusiv cei care vor opta pentru specialități pedagogice.

Reprezentanții universităților membre AUF au participat, pe 14 martie, la reuniunea rectorilor din Armenia Georgia, Republica Moldova, Rusia și Ucraina, în cadrul căreia s-a discutat despre noua strategie a Agenţiei Universitare a Francofoniei pentru următorii ani.

A fost aprobat Planul de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru anul de studii 2016-2017. Planul prevede un total de 313 de locuri, dintre care 309 sunt pentru doctoratul științific și 4 – pentru doctoratul profesional.

Pe 7 septembrie, a fost prima zi de înscriere la studii postuniversitare prin rezidențiat la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” – la care pot să aplice candidații care doresc să-și aprofundeze cunoștințele de specialitate pentru a putea practica nobila profesie de medic, dar și cea de farmacist.

Anul acesta procesul de admitere a avut loc concomitent la universitățile din Republica Moldova și România. Respectiv, partea bună e că listele celor admiși sunt în mare parte definitivate și nu vor periclita procesul de studii în prima lună a anului de învățământ 2016 – 2017.

Admitere 2018 USMF pe Etape