Ei, 12 la numar, sunt cei mai tari in cercetare

Pulsul creativităţii ştiinţifice în Republica Moldova a înregistrat cote maxime la finele lunii noiembrie, când laureaţii celei de-a cincea ediții a Concursului Naţional "Teza de doctorat de excelentă a anului" și conducătorii științifici ai acestora, și-au primit diplomele oferite de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (CNAA).

Concursul Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului” a fost organizat pentru al cincilea an consecutiv de către Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (CNAA), având scopul nobil de a dezvolta şi stimula creativitatea ştiinţifică a cercetătorilor, cu rezultate de valoare pentru economia naţională. La ediţia curentă a concursului, comisiile de experţi pe domenii ale CNAA au selectat 36 teze de doctorat – 9 teze de doctor habilitat şi 27 de doctor. Dintre ele, conform evaluării, au fost identificate 12 teze de doctorat de excelenţă şi tot atâţia învingători.

Recent ales, noul rector al UTM - cu o teză excelentă și 17 brevete de invenție în baza ei

Lista nominalizărilor începe cu Teza de doctor habilitat de excelenţă în ştiinţe tehnice „Metodele matematice şi metode de eficientizare a conversiei energiilor regenerabile în baza efectelor aerohidrodinamice”, susţinută la două specialităţi. Autorul lucrării este Viorel BOSTAN, proaspătul rector al Universităţii Tehnice a Moldovei. În baza lucrării acestuia au fost elaborate concepte originale de rotoare aero-hidrodinamice. Soluţiile tehnice se regăsesc în 17 brevete de invenţie, apreciate la Saloanele Internaţionale „Inovaţii, Cercetare şi Transfer Tehnologic” cu medalii de aur, argint şi de bronz.

1934194 10208269333708120 5714048111991162908 n

Cea de-a două Teză de doctor habilitat de excelenţă este din domeniul ştiinţelor biologice cu tema „Managementul ecologic: fundamentarea teoretică şi particularităţile lui în tranziţia economică”, specialitatea Ecologie, susţinută la Institutul de Zoologie al AŞM, autor Arcadie CAPCELEA. Primul doctorat l-a susţinut în geografie, a fost ministru al Mediului şi Amenajării Teritoriului, în prezent activează în calitate de specialist superior în probleme de mediu la Banca Mondială, regiunea Europei şi Asiei Centrale.

Olga GAGAUZ este autoarea celei de-a treia Teză de doctor habilitat de excelenţă, în sociologie, cu tema „Evoluţia sociodemografică a familiei în societatea contemporană (în baza materialelor din Republica Moldova)”, susţinută la specialitatea Sociologia populaţiei şi procese demografice în cadrul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM.

Următorul compartiment al Concursului Naţional „Teza de doctor de excelenţă a anului 2014” vizează lucrările de doctorat în trei domenii: ştiinţe socio-umane; ştiinţe reale şi tehnice; ştiinţe ale naturii şi vieţii, aici fiind nominalizate trei lucrări învingătoare, în funcţie de evaluare: Teza de doctor de excelenţă de gradul I, respectiv gradul II şi gradul III.

3

Teza de doctor de excelenţă în ştiinţe fizice, gradul I, utilă dispozitivelor auditive

La acest compartiment s-a evidenţiat tânăra cercetătoare de la Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii ”D. Ghiţu”, Ana ŢURCAN, cu lucrarea de doctorat ”Proprietăţile magneto-termoelectrice ale firelor din bismut în funcţie de orientare cristalografică, dopare şi deformare elastică”, susţinută la specialitatea Fizica stării solide. Graţie acestei cercetări, autoarea a elaborat şi a brevetat o primul model experimental al unui generator, care converteşte energia termică a corpului uman în electrică, ce poate fi utilizată în calitate de sursă de alimentare în dispozitive auditive. Lucrarea respectivă fost nominalizată ca Teza de doctor de excelenţă în ştiinţe fizice, gradul I.

Cercetare cu perspective în tratarea cancerului de col uterin

Cel de-al doilea laureat al Concursului Naţional „Teza de doctor de excelenţă în ştiinţe medicale, gradul I,” a devenit Vitalie MAZURU cu “Studiul factorilor moleculari ai limfangiogenezei în cadrul progresiei neoplaziei de cervix uterin”, specialitatea Anatomie patologică, susţinută la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Grație acesteia, a fost posibilă descrierea modificărilor vaselor limfatice la diferite etape evolutive ale leziunii, mecanismelor prioritare de formare a limfaticelor noi, determinarea rolului diferitor factori moleculari derivaţi din tumoare sau micromediul tumoral în acest proces. Rezultatele ştiinţifice deschid perspective noi în tratarea cancerului de col uterin.

A treia teză de gradul I, în domeniul juridic

86

O lucrare înalt apreciată din domeniul dreptului este teza: „Statutul juridic al persoanelor intern strămutate în Republica Moldova”, elaborată de Marina CÂRNAŢ, la specialitatea Drept constituţional, în cadrul Universităţii de Stat din Moldova. Problema ştiinţifică soluţionată constă în determinarea statutului juridic al persoanelor intern strămutate (doar din Transnistria au plecat 130 mii de persoane: n.n.) şi elucidarea mecanismelor cu privire la protecţia drepturilor lor în R. Moldova, având ca efect dezvoltarea şi perfecţionarea legislaţiei naţionale în domeniu şi respectării drepturilor acestor categorii de oameni în baza standardelor internaţionale. Studiul ştiinţific al autoarei este cea de a treia Teză de doctor de excelenţă în drept, gradul I.

TEZE de EXCELENȚĂ de gradul II

În rezultatul evaluării, Comitetul de concurs a selectat alte trei lucrări de doctorat pe domenii pentru nominalizarea Teza de doctor de excelenţă, gradul II. La acest compartiment s-a evidenţiat matematicianul Victor PRICOP de la Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM, autorul studiului de doctorat „Abordări combinatorice şi asimptotice în baza algebrelor graduate şi seriilor Hilbert, aplicate la sisteme diferenţiale”, specialitatea Ecuaţii diferenţiale. Tânărul a realizat la această temă şi o teză de doctor de excelenţă în ştiinţe matematice, gradul II.

Diploma şi nominalizarea Teza de doctor de excelenţă în ştiinţe biologice, gradul II.

Interesul ştiinţific al Tatiana ŞULEŞCO vizează zoologia. În studiul de doctorat „Ţânţarii hematofagi (Diptera, Culicidae) în Republica Moldova: fauna, ecologia şi semnificaţia epidemiologică”, susţinut în Consiliul ştiinţific specializat al Institutului de Zoologie al AŞM, autoarea a descris, pentru prima dată, distribuţia, preferinţa biotopică, efectivul numeric şi dinamica activităţii sezoniere de atac a ţânţarilor asupra omului în condiţiile R. Moldova, utilizând şi metodele molecular-biologice. Datele investigaţiilor au fost utilizate de către Centrul European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (ECDC) în procesul de elaborare a hărţilor de distribuţie a artropodelor – vectori principali ai maladiilor transmisibile în Europa.

Teză de doctor de excelenţă în ştiinţe ale comunicării, gradul II

2

La acest compartiment a fost selectată lucrarea ce vizează dezvoltarea şi consolidarea bazei tehnico-materiale a bibliotecilor noastre. Cercetătoarea Natalia CHERADI, director adjunct al Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM, în rezultatul investigaţiilor de peste două decenii în ţară şi în străinătate, a finalizat un studiu valoros, întitulat „Orientarea de marketing ca strategie de dezvoltare a bibliotecilor universitare din Republica Moldova”, la specialitatea Infodocumentare; biblioteconomie şi ştiinţa informării.

Și trei lucrări de doctorat nominalizate ca fiind Teze de doctor de excelenţă, gradul III.
Acestea sunt:

„Contribuţii privind danturile angrenajelor precesionale prin deformare plastică”, specialitatea Teoria maşinilor, mecatronică, a fost elaborată de Nicolae TRIFAN de la Universitatea Tehnică a Moldovei.
Teza de doctor de excelenţă în ştiinţe geonomice, gradul III: „Legităţile temporale de distribuţie a temperaturilor extreme din perioada caldă a anului”, specialitatea Meteorologie, climatologie şi agrometeorologie, susţinută de Ala OVERCENCO la Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM.

Și ultima lucrare nominalizată la acest compartiment este Teza de doctor de excelenţă în filologie, gradul III, „(Auto)ironie şi (auto)parodie în Levantul de Mircea Cărtărescu”– una din cele cinci susţinute în 2014 la specialitatea Literatura română în cadrul Institutului de Filologie al AŞM. Autoarea, Ludmila ŞIMANSCHI, a exploatat un subiect ce vizează literatura română de peste Prut. Noutatea revendicată în studiu este aducerea la un numitor comun a semnificaţiilor acestor concepte capabile a demonstra complexitatea operei post moderniste, în general, şi a creaţiei lui Mircea Cărtărescu, în particular.

12348100 10208269332068079 9063591521930516967 n

Conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a Concursului Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului”, se recomandă instituţiilor de învăţământ superior şi instituţiilor de cercetare şi inovare, în cadrul cărora au fost realizate tezele respective de doctorat, să acorde laureaţilor, în limita posibilităţilor instituţiei, premii băneşti: Diploma de excelenţă pentru teza de doctor habilitat se apreciază cu 10000 lei; Diploma de excelenţă pentru teza de doctor, gradul I – cu 5000 de lei; Diploma de excelenţă pentru teza de doctor, gradul II – cu 3000 de lei; Diploma de excelenţă pentru teza de doctor, gradul III – 1000 de lei. Premierea poate avea loc şi sub formă de publicare a tezelor laureaţilor ca monografie din sursele bugetare ale instituţiei respective.

CNAA, de asemenea, decernează Diplome de Merit consultanţilor ştiinţifici, în cazul tezei de doctor habilitat, şi conducătorilor ştiinţifici, în cazul tezei de doctor, care au îndrumat în munca de investigaţie pe autorii tezelor de doctorat de excelenţă. La această ediţie a Concursului Naţional avem 13 persoane distinse cu Diploma de Merit a CNAA.

Poze de Marcela Groza

Tatiana ROTARU

Lasă un comentariu

Admitere 2018 USMF pe Etape