Fundația Konrad Adenauer în Republica Moldova anunță deschis concursul pentru bursele KAS Sur-Place 2019-2020

Biroul din Republica Moldova al Fundației Konrad Adenauer anunță deschiderea concursului pentru programul de burse Sur-Place 2019-2020. Programul își propune să susțină tinerii talentaţi, care sunt preocupaţi de viaţa politică şi sunt activi în comunitate, oferindu-le şansa să se concentreze pe studii şi să-și dezvolte angajamentul socio-politic.


Bursa Sur-Place se adresează tinerilor studenţi (ciclul de licenţă) care îndeplinesc următoarele criterii:
• sunt studenți ai unei universități din Republica Moldova, ciclul de licenţă (cu excepția studenților ultimului an de studiu!),
• se implică activ în viaţa sociala şi/sau politică,
• au rezultate academice înalte,
• sunt receptivi la valorile împărtășite de Fundație,
• au ca scop profesional angajarea în domeniul public sau activităţi ale vieţii publice (media, partide, asociaţii, universităţi, ong-uri..),
• cunosc cel puţin o limbă străină; cunoașterea limbii germane reprezintă un avantaj,
• sunt dispuşi să participe la instruirile şi evenimentele organizate de Fundație.

Bursa
Bursa se acordă pentru o perioadă de 12 luni cu posibilitatea de prelungire în funcţie de rezultate. Pe lângă componenta financiară, programul include o serie de instruiri şi evenimente pentru bursierii selectați.
Înscriere și selecție
Candidaţii vor fi evaluaţi în două etape: prima etapă - în baza dosarului, iar candidaţii aprobați la prima etapă vor fi invitaţi la interviu. Notă: Doar persoanele selectate pentru etapa a doua vor fi contactate în scris, prin e-mail.Dosarul complet urmează a fi transmis în format electronic prin intermediul FORMULARULUI DE ÎNREGISTRARE până cel târziu pe 29 septembrie 2019. Informații suplimentare: https://bit.ly/2lPKTO4.

Dosarul va fi considerat complet doar în cazul în care va conține anexele[1] de mai jos:

1. CV cu poză în limba engleză sau germană,
2. Copia scanată a unui act care confirmă statutul de student înmatriculat la una din universitățile din Republica Moldova, ciclul licență,
3. Scrisoare de motivaţie în limba engleză sau germană (max. 1-2 pag.).
4. Copia scanată a diplomei de bacalaureat inclusiv anexa cu note,
5. Copia scanată a unui act care demonstrează reușita academică universitară (excepție studenții anului I de studii),
6. Recomandare din partea unui profesor al cărui curs a fost absolvit,
7. Recomandare din partea unei persoane/organizaţii care poate atesta angajamentul civic, politic etc.

[1] NOTĂ: Anexele la dosar pot fi atașate doar de utilizatorii poștei electronice Gmail. Se recomandă crearea unui asemenea cont (dacă nu există), pentru a simplifica procesul de înscriere. Alte modalități de expediere a dosarului nu se acceptă.

Lasă un comentariu

Admitere 2018 USMF pe Etape