Fundaţia Konrad Adenauer anunță concurs la programul de burse Sur-Place 2018-2019

Biroul din Republica Moldova al Fundației Konrad Adenauer anunță concurs pentru programul de burse Sur-Place 2018-2019. Programul își propune să susțină tinerii talentaţi, preocupaţi de viaţa politică şi sânt activi în comunitate, oferindu-le şansa să se concentreze pe studii şi să fie implicați activ în viața socio-politică.


Cine poate aplica?

Programul se adresează tinerilor studenţi (ciclul de licenţă) care îndeplinesc următoarele criterii:
- sunt studenți ai unei universități din Republica Moldova, ciclul de licenţă (cu excepția studenților ultimului an de studiu!),
- se implică activ în viaţa sociala şi/sau politică,
- au rezultate academice înalte,
- sunt receptivi la valorile creștin-democrate,
- au ca scop profesional angajarea în domeniul public sau activităţi ale vieţii publice (media, partide, asociaţii, universităţi, ong-uri…)
- cunosc cel puţin o limbă străină; cunoașterea limbii germane reprezintă un avantaj
- sunt dispuşi să participe la instruirile şi evenimentele organizate de Fundație.

Ce implică Bursa?

Bursa se acordă pentru o perioadă de 12 luni cu posibilitatea de prelungire în funcţie de rezultate. Pe lângă componenta financiară, programul include o serie de instruiri şi evenimente pentru bursierii selectați.
Înscriere și selecție

Candidaţii vor fi evaluaţi în două etape: prima etapă – în baza dosarului, iar candidaţii aprobați la prima etapă vor fi invitaţi la interviu.

Dosarul complet urmează a fi transmis în format electronic prin intermediul FORMULARULUI DE ÎNREGISTRARE până cel târziu pe 5 octombrie 2018.

Dosarul va fi considerat complet doar în cazul în care va conține anexele de mai jos:
1. CV cu poză în limba engleză sau germană,
2. Copia scanată a unui act care confirmă statutul de student înmatriculat la una din universitățile din Republica Moldova, ciclul licență,
3. Scrisoare de motivaţie în limba engleză sau germană,
4. Copia scanată a diplomei de bacalaureat inclusiv anexa cu note,
5. Copia scanată a unui act care demonstrează reușita academică universitară (excepție studenții anului I de studii),
6. Recomandare din partea unui profesor al cărui curs a fost absolvit,
7. Recomandare din partea unei persoane/organizaţii care poate atesta angajamentul civic, politic etc.

IMPORTANT: Anexele la dosar pot fi atașate doar de utilizatorii poștei electronice Gmail. Se recomandă crearea unui asemenea cont (dacă nu există), pentru a simplifica procesul de înscriere. Alte modalități de expediere a dosarului nu se acceptă.
http://www.kas.de/wf/doc/kas_26714-1442-19-30.pdf?180913085903

Lasă un comentariu

Admitere 2018 USMF pe Etape