Programul “Burse pentru Viitorul Tău!”

Centrul de Informaţii Universitare anunţă lansarea programului „Burse pentru Viitorul Tău!”, ediţia 2017, care este organizat în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării şi Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale din RM.


Programul are drept scop susţinerea tinerilor ce provin din familii social-vulnerabile din Moldova, pentru a facilita accesul lor la educaţie în instituţiile de învăţământ superior din ţară. În cadrul programului vor fi oferite 30 de burse a câte 7000 lei, pentru un an universitar. Bursele sunt acordate în bază de concurs şi au menirea să acopere necesităţile ce ţin de efectuarea studiilor (taxă de studii, cheltuieli de cazare, masă, rechizite de studiu ş.a.). Beneficiarii vor putea candida pentru reînnoirea burselor, pentru următorul an de studiu, în cazul în care au absolvit cu succes anul precedent de studii, demonstrând performanţe academice şi implicare în activităţi extracurriculare.

Condiţiile de eligibilitate pentru candidaţi:
1) Să fie cetăţeni şi rezidenţi ai Republicii Moldova;
2) Să posede cel puţin o caracteristică social-vulnerabilă, din cele menţionate mai jos:
-tineri ce provin din familii cu venituri modeste;
-tineri ce provin din familii incomplete (familii monoparentale);
-tineri ce provin din familii cu 3 şi mai mulţi copii, aflaţi la întreţinere (inclusiv solicitantul bursei);
-tineri orfani şi tineri rămaşi fără îngrijirea părinţilor, aflaţi sub tutelă sau curatelă;
-tineri cu dizabilităţi.
3) Să fie studenţi înmatriculaţi la studii cu frecvenţă la zi, în anul I, ciclul licenţă, în una din instituţiile universitare acreditate din RM (excepţie: filialele universităţilor străine cu sediul pe teritoriul RM);
sau
4) Să fie studenţi bursieri ai ediţiei precedente a acestui program (2016–2017), care pot candida
pentru reînnoirea bursei;
5) Să dea dovada unei reuşite academice bune:
-pentru tinerii înmatriculaţi la studii în anul I, ciclul licenţă, media de la concursul general de admitere să fie nu mai mică de 8, iar pentru cei care s-au înscris la cota de 15% din numărul total de locuri cu finanţare bugetară, media să fie nu mai mică 7;
-pentru studenţii bursieri ai ediţiei precedente a acestui program, promovaţi în anul II sau III, media notelor pentru toţi anii de studii să fie nu mai mică de 8,5 – domeniile ştiinţelor social-umaniste şi nu mai mică de 8 – domeniile ştiinţelor exacte, tehnice şi medico-biologice.
6) Să demonstreze participarea în activităţi academice, extracurriculare şi de voluntariat (opţional).

Data limită de prezentare a dosarelor: 20 decembrie 2017, până la ora 17:00!

Atenţie!!! NU SUNT ELIGIBILI Programului „Burse pentru Viitorul Tău!” tinerii care au absolvit deja o universitate, cei care îşi fac studiile cu finanţare integrală din buget (ex: Academia Militară “Alexandru ce Bun”), cei care beneficiază de burse din partea altor organizaţii sau fundaţii!

Programul nu face discriminări pe criterii religioase sau entice.*Tinerii de etnie romă sunt eligibili pentru un program de burse similar finanţat de către Fondul pentru Educaţia Romilor.

Dosarele de aplicare pentru concurs se vor depune personal sau pot fi transmise prin poştă ordinară (prin scrisoare recomandată “Poșta Moldovei”) la adresa: Centrul de Informaţii Universitare, str. A. Puşkin 16, mun. Chişinău, MD 2012, cu mențiunea Concurs “Burse pentru Viitorul Tău!”.

Dosarele expediate în format electronic (poștă electronică) nu vor fi acceptate!

Formularul de aplicare și regulamentul programului pot fi solicitate la sediul Centrului de Informaţii Universitare din adresa de mai sus, sau pe http://www.eac.md/ro/.

Coordonator de proiect: Nadejda Raicu, (022)221167, (022)221172, 060120078, email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..

Lasă un comentariu

Admitere 2018 USMF pe Etape