Programul “Burse pentru Viitorul Tau!”

Centrul de Informații Universitare cu suportul financiar al BC “Moldova Agroindbank” SA anunță lansarea programului „Burse pentru Viitorul Tău!”, ediția 2016, care este organizat în parteneriat cu Ministerul Educației și Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei din RM.


Programul are drept scop susținerea tinerilor ce provin din familii social-vulnerabile din Moldova, pentru a facilita accesul lor la educație în instituțiile de învățământ superior din țară. În cadrul programului vor fi oferite 30 de burse a câte 6000 lei, pentru un an universitar. Bursele sunt acordate în bază de concurs și au menirea să acopere necesitățile ce țin de efectuarea studiilor (taxă de studii, cheltuieli de cazare, masă, rechizite de studiu ș.a.). Beneficiarii vor putea candida pentru reînnoirea burselor, pentru următorul an de studiu, în cazul în care au absolvit cu succes anul precedent de studii, demonstrând performanțe academice și implicare în activități extracurriculare.

BC “Moldova Agroindbank” SA în calitate de partener a programului încurajează tinerii cu o condiție socială mai dificilă, dar care sunt motivați pentru studii profunde, oferindu-le suportul financiar necesar, pentru obținerea unei educații de calitate.

Condițiile de eligibilitate pentru candidați:

să fie cetățeni și rezidenți ai Republicii Moldova;
să posede cel puțin o caracteristică social-vulnerabilă, din cele menționate mai jos:
tineri ce provin din familii cu venituri modeste, în care venitul net lunar pe membru de familie nu depășește 1100 MDL;
tineri ce provin din familii incomplete (familii monoparentale);
tineri ce provin din familii cu 3 și mai mulți copii, aflați la întreținere (inclusiv solicitantul bursei);
tineri orfani și tineri rămași fără îngrijirea părinților, aflați sub tutelă sau curatelă;
tineri cu dizabilități.
să fie studenți înmatriculați la studii cu frecvență la zi, în anul I, ciclul licență, în una din instituțiile universitare acreditate din RM (excepție: filialele universităților străine cu sediul pe teritoriul RM);
sau, să fie studenți bursieri ai ediției precedente a acestui program (2015–2016), care pot candida pentru reînnoirea bursei;
să facă dovada unei reușite academice bune:
pentru tinerii înmatriculați la studii în anul I, ciclul licență, media de la concursul general de admitere să fie nu mai mică de 8, iar pentru cei care s-au înscris la cota de 15% din numărul total de locuri cu finanțare bugetară, media să fie nu mai mică 7;
pentru studenții bursieri ai ediției precedente a acestui program, promovați în anul II sau III, media notelor pentru toți anii de studii să fie nu mai mică de 8,5 – domeniile științelor social-umaniste și nu mai mică de 8 – domeniile științelor exacte, tehnice și medico-biologice.
să demonstreze participarea în activități extracurriculare și de voluntariat (opțional).

Atenție!!! NU SUNT ELIGIBILI Programului „Burse pentru Viitorul Tău!” tinerii care au absolvit deja o universitate, cei care își fac studiile cu finanțare integrală din buget (ex: Academia Militară “Alexandru ce Bun”), cei care beneficiază de burse din partea altor organizații sau fundații!

Programul nu face discriminări pe criterii religioase sau etnice*.
*Tinerii de etnie romă sunt eligibili pentru un program de burse similar finanțat de către Fondul pentru Educația Romilor.

Data limită de prezentare a dosarelor este 20 ianuarie 2017, până la ora 1700!

Procedura de evaluare și selecție:
Sunt considerați eligibili aplicanții care îndeplinesc condițiile de participare pentru program și au prezentat dosarul de aplicare complet, respectând termenul limită. Decizia finală este luată de către o Comisie de Experți Independenți, care va evalua dosarele depuse, potrivit criteriilor de evaluare.

Dosarele de aplicare pentru concurs se vor depune personal sau pot fi transmise prin poștă ordinară („Poșta Moldovei”) la sediul Centrului de Informații Universitare din or. Chișinău, str. Pușkin 16, tel/fax: (022) 221167, 221172, 068220072, www.eac.md. Dosarele incomplete sau prezentate după termenul limită nu vor fi examinate. Dosarele nu se restituie.

Rezultatele concursului sunt definitive și nu pot fi supuse contestării.

Lasă un comentariu

Admitere 2018 USMF pe Etape