Program de burse oferit de Republica Populara Chineză

Program de burse oferit de Republica Populara Chineză pictures11.ru

China acordă burse pentru elevi/studenți moldoveni pentru anul academic 2016-2017, la ciclul I și II, precum și stagii de perfecționare.


Studiile sunt precedate de un an pregătitor, pe parcursul căruia se va studia limba chineză și terminologia specifică profilului de specialitate selectat.

Candidații vor prezenta un dosar cu următoarele acte traduse în limba engleză sau chineză:

1.Formularul de înregistrare completat și imprimat, după transmiterea on-line a acestuia. Formularul poate fi găsit pe site-ul OFICIAL.
2.Copia Diplomei de Bacalaureat și a Suplimentului acesteia sau Certificatul ce atestă statutul de elev al clasei terminale și situația școlară pe anii de liceu (pentru absolvenții de liceu, promoția 2015).
3.Proiectul de studiu/ cercetare/ creație artistică pe durata stagiului de practică. Candidații care solicită o bursă la profilul Artă vor prezenta și un CD cu lucrările personale.
4.2 scrisori de recomandare din partea a două cadre didactice din domeniul în care se solicită bursa.
5.Certificatul medical, completat în limba engleză (poate fi găsit pe site-ul http://www.csc.edu.cn/laihua sau poate fi primit de la reprezentantul Ministerului Educației). Certificatul medical se va depune în copie, originalul păstrîndu-se la candidat.
6.Scrisoarea de acceptare la studii din partea universității în care urmează a se realiza studiile (în cazul în care această scrisoare nu va fi prezentată, Consiliul Burselor din China își asumă dreptul să facă unele modificări privind opțiunile care au fost indicate în formularul de înregistrare referitor la modulul selectat, durata studiilor sau instituția de învățămît superior în care se vor realiza studiile).
7.Certificatul care atestă cunoașterea limbii chineze (HSK).

Procedura de înscriere:

Înregistrarea on-line, cu utilizarea numărului de înregistrare unic pentru candidații din Republica Moldova: Agency No. 4981.

Dosarele se vor depune la Ministerul Educației, Direcția Relații internaționale și integrare europeană, în 2 exemplare, pînă la data de 1 aprilie 2016.

Important: Cheltuielile de transport internațional vor fi suportate de către candidați.

Informații suplimentare despre programul de burse pot fi găsite AICI sau la tel: 0 (22) 23 80 61.

Lasă un comentariu

Admitere 2018 USMF pe Etape