Burse de Merit 2015 - pentru cei mai buni studenti ai tarii

Burse de Merit 2015 - pentru cei mai buni studenti ai tarii studentie.md

Centrul de Informaţii Universitare anunţă concursul Burse de Merit 2015 – pentru cei mai buni studenţi ai ţării, organizat sub egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova. Cei mai buni studenţi şi masteranzi vor beneficia de 50 de burse în valoare de 12000 lei fiecare.

La concurs pot participa cetăţeni şi rezidenţi ai RM, cu vîrsta maximă de 30 ani, studenţi de la ultimul an de studii (cu frecvenţă la zi, ciclul licenţă – anul absolvirii 2016), studenţii – masteranzi de la primul an de studii (cu frecvenţă la zi, care şi-au continuat studiile de Masterat imediat după absolvirea ciclului Licenţă), de la toate specialităţile, care îşi fac studiile la una din instituţiile universitare din RM, precum şi studenţii, care urmează programe de studii integrate, cu frecvenţă la zi (la specialităţile Medicină, Sănătate Publică, Farmacie, Stomatologie şi Medicină Veterinară – de la ultimul şi penultimul an de studii, iar la specialitatea Arhitectură – anii de studii IV şi V).

Toţi candidaţii trebuie să facă dovada atît a unei reuşite academice, avînd media notelor pentru toţi anii de studii nu mai mică de 9 – domeniile ştiinţelor social-umaniste, 8,5 – domeniile ştiinţelor exacte, tehnice şi medico-biologice şi 8 – în cazul studenţilor cu dizabilităţi şi/sau orfani, cît şi a implicării active în activităţi curriculare şi extracurriculare.

Nu sunt eligibili programului Burse de Merit 2015: studenţii, care au beneficiat/ beneficiază de burse în cadrul altor concursuri sau programe, anunţate în anul calendaristic 2015; studenţii care au absolvit un ciclu Licenţă şi/sau Masterat şi, la moment, urmează o a doua Licenţă sau un al doilea Masterat; studenţii înmatriculaţi la USMF, care urmează rezidenţiatul şi secundariatul clinic; studenţii, care au beneficiat de Burse de Merit în ediţia 2014 a programului.

Concursul constă din 2 etape de selecţie a candidaţilor, în baza dosarelor depuse şi a unui test de cultură generală. Dosarele admise pentru concurs vor fi examinate de către Consiliul de Experţi Independenţi nominalizat în cadrul programului.

Informaţii suplimentare, precum şi formularul de aplicare pot fi găsite pe www.eac.md şi la sediul Centrului de Informaţii Universitare din mun. Chişinău, str. A. Puşkin 16, tel: (022) 221172, 221167, 068220072.

 

Lasă un comentariu

Admitere 2018 USMF pe Etape