Elevii de liceu cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani sunt îndemnați să participle la Școala de Vară „Camp Kennedy”.

Astăzi, 9 august 2017, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” anunță rezultatele finale ale concursului de admitere 2017. Mai multe informații, inclusiv ordinele de înmatriculare le puteți vedea pe: http://admitere.usmf.md/studenti-2/rezultate-admitere-2014.

Sorina Solonaru, absolventa liceului Gheorghe Asachi din capitală, a obtinut 10 pe linie la examenele de bacalaureat.

A fost aprobat Planul de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru anul de studii 2016-2017. Planul prevede un total de 313 de locuri, dintre care 309 sunt pentru doctoratul științific și 4 – pentru doctoratul profesional.

Admitere 2018 USMF pe Etape