Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie "Nicolae Testemitanu" din Republica Moldova

Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie "Nicolae Testemitanu" din Republica Moldova studentie.md

 

UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE
„NICOLAE TESTEMIȚANU” DIN REPUBLICA MOLDOVA

Calitate, excelență și performanță!

Medicina este cea mai nobilă artă

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” este singura instituție care instruiește medici și farmaciști în Republica Moldova. A fost fondată în 1945 și a devenit una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior din țară, fiind bine recunoscută și peste hotare.

gg

Procesul de instruire se desfășoară în 4 limbi: română, engleză, rusă și franceză, și este asigurat de peste 1000 de cadre profesoral-didactice și științifice (academicieni, doctori habilitați și doctori în științe), în cadrul următoarelor facultăți:

• Medicină, la specialitățile:
- Medicină (6 ani);
- Medicină preventivă (6 ani);
- Optometrie (4 ani);
- Asistență medicală generală* (4 ani);
• Stomatologie (5 ani);
• Farmacie (5 ani).

DSC 6004

* O nouă ofertă educațională
Asistență medicală generală - un temei în dezvoltarea serviciilor de asistente medicale și moașe. Absolvenții acestei specialități vor asigura: asistență medicală primară cu accent pe prevenție; îngrijirea medicală și asistență în diagnosticare, inclusiv îngrijirea intensivă în spitale; reabilitarea și îngrijirea medico-socială a bolnavilor cronici și a persoanelor cu dizabilități; furnizarea de îngrijiri paliative pentru pacienții incurabili; educația pentru sănătate a populației; instruirea asistenților medicali și participare în activitatea științifică; educația publicului cu privire la metodele de asigurare a îngrijirilor pre-medicale și a metodelor de îngrijire a persoanelor bolnave și cu dizabilități ș.a.

Page 3 Image 3

Actualmente, la USMF „Nicolae Testemițanu” învață cca 6000 de studenţi și peste 1200 de rezidenţi, cetățeni ai Republicii Moldova şi din alte 38 de ţări ale lumii.
Universitatea pune la dispoziția studenților: aule și săli de studiu bine amenajate, dotate cu echipamente tehnice performante; laboratoare de cercetare utilate modern; locuri de trai în cămine; cantine; complexuri sportive; zone gratuite Wi-Fi ș.a.

4. Sanatate publica

Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală al USMF „Nicolae Testemițanu” implementează metode moderne de formare a specialiștilor în conformitate cu standardele internaționale. Aici, începând cu anul II de studii, studenții obțin competenţe de comunicare cu pacienții şi își formează abilități medicale corecte cu ajutorul unor simulatoare de fidelitate înaltă.

Page 4 Image 5

Activitatea practică a mediciniștilor se desfășoară în 86 de clinici universitare, amplasate în instituțiile medicale republicane și municipale. De asemenea, tinerii sunt instruiți în: Clinica Universitară de Asistență Medicală Primară, Clinica Universitară Stomatologică, Centrul Stomatologic Universitar, Centrul Farmaceutic Universitar, Centrul Științific de Cultivare a Plantelor Medicinale ș.a. Totodată, studenții au posibilitatea să efectueze stagii în universități și clinici medicale de peste hotare în cadrul a diverse programe internaționale de mobilitate academică.

DSC 3004

 

P. 4 2

 

6. Stomatologia

 

DSC 7907

 

DSC 7781

 

2. CUSIM

 

DSC 7890

 

DSC 0106

 

3.Medicina generala

 

DSC 0564

BIBLIOTECA ȘTIINȚIFICĂ MEDICALĂ

Biblioteca Ştiinţifică Medicală a Universității (http://library.usmf.md/) oferă servicii informaționale moderne și asigură condiții optime pentru studiu și cercetare. Beneficiarii au acces la resurse informaționale prin împrumut de publicații la domiciliu sau în cele 3 săli de lectură, precum și acces la baze de date și programe interactive - în 5 centre de informare.

Page 13 Image 16

SL nr. 3 3

DSC 8897

Page 16 Image 19

Page 17 Image 20

DSC 5427

DSCF5703

DSC 9338

Page 20 Image 24

DSCF5750

Pe lângă posibilitatea de a face carte, mediciniștii se pot bucura din plin și de farmecul anilor de studenţie. În acest sens, Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină promovează interesele mediciniștilor și organizează diverse evenimente științifice, culturale, sportive ș.a.
Pentru a cunoaște mai multe despre USMF „Nicolae Testemițanu”, vă invităm să accesați site-ul www.usmf.md și pagina https://www.facebook.com/usmf.md/

 

Lasă un comentariu

Admitere 2018 USMF pe Etape