Universitatea de Studii Europene din Moldova

Universitatea de Studii Europene din Moldova studentie.md

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA

25 ani de excelență în pregătirea tinerilor specialiști!

USEM este succesoarea instituţiei superioare de învățământ „Academia de Drept din Moldova”, care și-a început activitatea la 7 octombrie 1992.

Universitatea de Studii Europene din Moldova promovează cele mai noi tehnologii educaţionale şi informaţionale în procesul didactico-ştiinţific, care este orientat spre formarea calitativă a specialistului contemporan, în conformitate cu imperativele Procesului de la Bologna.

Obiectivele principale ale Universităţii de Studii Europene din Moldova sunt: pregătirea, perfecţionarea şi recalificarea la nivel superior a specialiştilor şi cadrelor ştiinţifice în diverse domenii, promovarea cercetărilor ştiinţifice, asigurarea aspiraţiilor de aprofundare şi extindere a studiilor superioare de licenţă, masterat și doctorat.

USEM dispune de cadrul legal, care permite organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de licenţă (ciclul I), studiilor universitare de masterat (ciclul II) și studiilor de doctorat.

USEM este o instituţie acreditată de către autoritățile statale ale Republicii Moldova, în conformitate cu legislaţia în domeniu.

Oferta de studii USEM:

19179438 10209652627694699 2113518507 o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiile se efectuează cu taxă, în bază de contract, în limba română, rusă și engleză.

Taxa poate fi achitată în rate.

USEM are încheiate acorduri de colaborare cu universități din România, Ucraina, Federația Rusă, Germania, Grecia, Italia, Franța, Polonia, Lituania, Bulgaria ș.a.

Baza tehnico-materială a Universităţii de Studii Europene din Moldova este asigurată cu spaţii pentru studii, bibliotecă, laborator de criminalistică, laborator radio-tv, sală de calculatoare.

19238327 10209652627574696 1332081368 o

În cadrul USEM funcţionează:

1. Biroul de avocaţi „Jurisprudenţa”
În cadrul acestei subdiviziuni, studenţii acumulează de la profesorii lor, care practică avocatura, cunoştinţe, deprinderi practice şi informaţii specifice extrem de utile pentru cariera lor de viitori avocaţi sau jurişti-practicieni.

2. Clinica juridică studențească a USEM
În cadrul Clinicii Juridice studenţii, sub conducerea unor profesori cu experienţă şi a practicienilor, acordă consultații juridice, fără plată, pentru persoanele ce nu-și pot permite un avocat.

3. Senatul studenţesc

4. Departamentul relaţii internaţionale

Acesta contribuie la dezvoltarea învățământului prin adoptarea unei strategii aparte:

• elaborarea şi introducerea cursurilor academice noi;
• invocarea potenţialului ştiinţific de peste hotare în activităţile universitare;
• asigurarea mobilităţii studenţilor etc.

ADMITEREA

Documentele necesare pentru înscriere la admitere sunt:

1. Diploma de Bacalaureat în original;
2. Certificatul medical de tip 086-U;
3. 4 fotografii format 3x4 cm (semnate pe verso);
4. Copia buletinului de identitate sau a certificatului de naștere;
5. Livretul militar sau adeverința de recrut;
6. Cerere tip de înscriere la USEM.

19142096 10209652627454693 908272342 n

19213058 10209652627534695 1583683272 o

1 comentariu

  • Iuliana Cimpoeș
    Miercuri, 28 Iunie 2017 23:12

    Buna, am nevoie de informatii privind taxa de studii.

Lasă un comentariu

Admitere 2018 USMF pe Etape