Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene "Constantin Stere"

Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene "Constantin Stere" studentie.md

Universitatea de Studii Politice şi Economice
Europene „Constantin Stere”-
- întruneşte patru facultăţi. Studiile se desfăşoară la secţiile: învăţămînt cu frecvenţa la zi şi învăţămînt cu frecvenţă redusă. Conform procesului de la Bologna sudiile în cadrul Universităţii se desfăşoară pe cicluri: Ciclul I – Studii Superioare de Licenţă, Ciclul II – Studii de Masterat, Ciclul III-Studii de doctorat.

FACULTATEA

Specialitatea,

ciclul I –licenţă

durata studiilor - 3(4) ani

(* - 4(5) ani)

Specialitatea,

ciclul II – masterat

(durata studiilor: * - 1,5 ani

** - 2 ani)

Drept

- Drept*

- Drept Public*
- Drept Penal*
- Drept Procesual Penal*
- Drept Internaţional*
- Drept Civil*
- Dreptul Muncii*
- Dreptul Vamal şi Activitate Vamală*
- Dreptul Afacerilor*
- Expertiza judiciară şi certificarea producţiei*
- Dreptul Afacerilor**
- Expertiza judiciară şi certificarea producţiei**

Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe Politice

- Relaţii internaţionale
- Politologie

- Psihopedagogie
- Pedagogie preșcolară
- Pedagogie în învățămîntul primar
- Educaţie Civică
- Asistenţă socială

- Integrarea Europeană: Economie şi Politici Comunitare**
- Relaţii Internaţionale şi Studii Europene**
- Politici de Dezvoltare Locală şi Internaţională**
- Politici Publice şi Integrare Europeană**
- Management şi Guvernare**
- Teoria şi Practica Guvernării**
- Management Educaţional**

Ştiinţe Economice

- Economie generală
- Business şi administrare
- Contabilitate
- Finanţe şi bănci
- Marketing şi logistică
- Economie mondială şi relaţii economice internaţionale
- Management informaţional
- Informatica aplicată
- Turism

- Economie Internaţională şi Afaceri Europene**

- Business şi Administrare**

- Managementul Resurselor Umane**

Ecologie şi Protecţia Mediului

- Ecologie
- Silvicultură şi grădini publice*

- Ecologie şi Securitatea Ecologică**

Universitatea activează în baza prevederilor procesului de la Bologna, inclusiv a Sistemului European de Credite transferabile (ECTS), fapt ce asigură compatibilitatea studiilor, mobilitatea studenţilor şi aranjarea absolvenţilor în cîmpul muncii.

Pentru a facilita încadrarea activă a absolvenţilor noştri în societatea europeană, curricula academică prevede studierea următoarelor limbi străine: engleza, franceza, germana, spaniola.

Un suport important la derularea procesului didactic constituie activitatea eficientă a bibiliotecii, claselor computerizate şi accesul studenţilor la reţeaua globală INTERNET.

Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” este deschisă pentru toate persoanele care doresc să obţină studii fundamentale, să-şi dezvolte capacităţile cognitive, creatoare şi să le implementeze într-o societate democratică.

Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 200

+37322749486// +37322358427// +37322749913// +37369251219// +37379117979// +37369807979

Email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

web-site: www.uspee.md

Lasă un comentariu

Admitere 2018 USMF pe Etape