Academia de Muzica, Teatru si Arte Plastice

ACADEMIA DE MUZICĂ, TEATRU ŞI ARTE PLASTICE este unica instituţie de învăţământ superior din Moldova care pregăteşte cadre de înaltă calificare pentru toate domeniile artei şi culturii. Acreditată academic în 2006, științific în 2006 și 2014, AMTAP dispune de un corp profesoral-didactic format din personalităţi cunoscute ale muzicii, teatrului, artei cinematografice, coregrafiei, artelor plastice.

Pentru anul de studii 2016-2017 AMTAP anunţă admiterea la următoarele specialităţi:
-Profil MUZICĂ: Interpretare instrumentală (toate instrumentele); Compoziţie (academică și de estradă); Muzicologie; Canto (academic, popular, de estradă); Dirijat; Pedagogie muzicală. Admiterea se face în baza studiilor medii de profil (bac, colegiu).

kk

-Profil ARTE TEATRALE și CINEMATOGRAFICE: Actorie; Regie show; Coregrafie; Pedagogia dansului; Teatrologie; Scenografie; Regie Film şI TV; Filmologie, producție film TV; Culturologie; Management artistic.

ll       

gg                                      

-Profil ARTE PLASTICE: Pictură; Pictură bisericească; Grafică; Design vestimentar; Design interior; Arta Decorativă Aplicată (tapiserie şi ceramică); Sculptură; , Istoria și teoria artelor plastice. Admiterea se face în baza studiilor medii generale şi/sau speciale (bac, colegiu).

ff

Înmatricularea la locurile cu finanţare bugetară şi la cele în baza contractelor individuale se face în urma probelor de admitere la disciplinele de specialitate. Academia dispune de cămine. Durata studiilor – 4 ani. La Academie funcţionează cursuri preuniversitare cu plată pentru specialităţile muzicale.

Adresa: Chişinău, str.Mateevici, 111. Informaţii suplimentare pe www.amtap.md şi la telefon: Muzică – 244558, 240213; Teatru – 925523, 238774; Arte plastice – 234223, 222931.

АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ, ТЕАТРА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ единственный в нашей стране Вуз, который готовит высококвалифицированных специалистов для всех областей культуры и искусства. В 2006 году Академия прошла академическую аккредитацию, в 2009 и 2014 - научную. Профессорско-преподавательский состав Академии включает много известных деятелей культуры и искусства.

В 2016-2017 учебном году АМТИИ объявляет набор на следующие специальности:
-МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО: Инструментальное исполнительствоo (все инструменты); Композиция (академическая и эстрадная); Музыковедение; Пение (академическое, народное, эстрадное); Дирижирование; Музыкальная педагогика. Прием производится на основе среднего специального образования (бак, колледж).
-ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО и КИНЕМАТОГРАФИЯ: Актерское мастерство; Режиссура эстрады; Хореография; Педагогика танца; Культурология; Менеджмент; Режиссура кино и ТВ; Киноведение и кинопрдюсерство; Театроведение; Сценография.
-ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ ИСКУССТВА: Живопись; Церковная живопись; Графика; Скульптура; Дизайн одежды; Дизайн интерьера; Декоративно-прикладное искусство; Искусствоведение.

Прием производится на основе среднего и среднего специального образования (бак, колледж). Зачисление на бюджетные и контрактные места – по результатам вступительных экзаменов по специальным предметам. Академия располагает общежитиями для иногородних. Cрок обучения – 4 года. При Академии функционируют двухгодичные платные подготовительные курсы по музыкальным специальностям.

Адрес: Кишинев, ул.Матеевич, 111. Тел. для справок: Музыка– 244558, 240213; Театр – 925523, 238774; ИЗО – 234223, 222931. Дополнительная информация на www.amtap.md

 

Lasă un comentariu

Admitere 2018 USMF pe Etape