Academia de Studii Economice din Moldova

Academia de Studii Economice din Moldova studentie.md

Oferta educațională a ASEM de admitere la Ciclul I, Licență, anul 2016 -2017

UNIVERSITATE ANGAJATĂ ÎN VIITOR

Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) a fost înfiinţată la 25 septembrie 1991, conform Hotărârii nr.537 a Guvernului Republicii Moldova.
ASEM este o instituţie de stat, acreditată. Studiile se realizează în limbile română, rusă, engleză, franceză; învăţământ cu frecvenţă la zi și cu frecvenţă redusă. Prestigiul ASEM este confirmat și de numeroase acorduri de colaborare încheiate cu centre universitare și de cercetare știinţifică din peste 20 de ţări ale lumi.

poza bloc nou

 

 

FACULTATEA DE BUSINESS ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR
Specialități:
Business şi Administrare
Achiziţii
Managementul proprietăţii intelectuale
Marketing şi Logistică
Turism
Merceologie şi Comerţ
Tehnologia și managementul alimentației publice

FACULTATEA FINANȚE
Specialitatea
Finanțe și Bănci

FACULTATEA CONTABILITATE
Specialitatea
Contabilitate

Picture 055

FACULTATEA CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ ECONOMICĂ
Specialități:
Statistică şi previziune economică
Cibernetică şi informatică economică
Informatică
Management informaţional
Informatica aplicată
Tehnologii informaţionale
Securitate informaţională

FACULTATEA RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE
Specialitatea
Economie mondială şi Relaţii economice internaţionale.

FACULTATEA ECONOMIE GENERALĂ ȘI DREPT
Specialități:
Economie generală
Drept (4 ani)
Administrare Publică
Asistență Socială
Managementul Resurselor Umane

Azi student maine antreprenor

De ce să alegi ASEM?
- Pentru că este o universitate publică (de stat), acreditată
- Pentru că avem cea mai bogată infrastructură, care să asigure condiții excelente pentru studii
și comunicare;
- Studii de Licență în cadrul a 6 facultăți, la una dintre cele 21 de specialități;
- Masterat, optând pentru unul din cele 58 de programe în cadrul Școlii Masterale de Excelență în Economie și Business;
- Mobilitate academică în baza parteneriatelor cu peste 20 de universități străine;
- Bune relații de colaborare cu mediul de afaceri;
- 6 blocuri de studii;
- Cazare în unul din cele 5 cămine studențești;
- Alimentație în 2 cantine, un restaurant și 7 bufete;
- Bază tehnico-materială performantă;
- Sală multi-media și laboratoare specializate moderne;
- Cea mai bogată bibliotecă economico-științifică din țară;
- Un Incubator de Afaceri;
- Un Centru de video-conferințe;
- Un Centru de Instruire în domeniul alimentației publice;
- O Școală superioară de turism și servicii hoteliere;
- Corul de tineret ”Cantabile”;
- Radio ASEM și ziarul „Curierul Economic”;
- 1001 de posibilități extracurriculare sănătoase.

Picture 007

Conform unui sondaj realizat de către Centrul de Ghidare în Carieră, ASEM are o rată de angajare a absolvenților, care nu cedează cu nimic performanțelor universităților europene. 70% dintre absolvenții ASEM ai anului 2015 și-au găsit locuri de muncă. 47% aveau promisiunea unui loc de muncă deja în momentul obținerii diplomelor.


Rector ASEM, Grigore BELOSTECINIC: ”Insuflăm nouă şi studenţilor necesitatea menţinerii unei bune relaţii de colaborare cu universitatea şi după studii”

13649649 10206836510893539 618796647 n

- Domnule rector, ce trebuie să cunoască pretendenţii la studii, dar şi părinţii lor despre admitere, dar și ASEM, ca instituţie de învățământ superior cu profil economic?
- Pretendenţii la studii sau absolvenţii de licee și colegii trebuie să cunoască foarte bine oferta pe piaţa educaţională a Republicii Moldova la general: care sunt universităţile, care este imaginea, reputaţia acestora pe piaţă, care sunt specialităţile oferite; în al doilea rând ar fi bine să cunoască foarte bine domeniul în care își doreşte să-şi dezvolte o carieră, fiindcă nu oricine poate să devină medic, nu oricine poate să devină inginer, precum şi nu oricine poate să devină pedagog. Aceasta ar fi ceea ce ar trebui să cunoască un absolvent de liceu sau un pretendent la studii. O dată decis domeniul de interes, e cazul să urmăriți instituția cea mai avantajoasă, prin oportunităţile pe care le oferă pentru dezvoltarea unei cariere profesionale. Ca instituţie cu profil economic, ASEM oferă posibilităţi foarte mari, reieșind din specificul Republicii Moldova, care îşi dezvoltă activ economia bazată preponderent pe tranzacţii şi prestare de servicii, specialiștilor pe care îi pregăteşte. Ne străduim să fim cei mai buni prin ofertă și oportunităţi de studii pentru angajarea absolvenților în câmpul muncii. ASEM este o universitate cu o reputaţie şi un renume în ţară şi în străinătate, cu o bună infrastructură educaţională, cu relaţie foarte bune cu studenţii, cu posibilitatea pentru autodezvoltare în paralel cu obţinerea unei specialităţi. Să nu uităm că o universitate astăzi nu oferă doar pregătire profesională, dar şi formează personalităţi. ASEM este universitatea care oferă ambele componente, atât pregătirea fundamental teoretică care ne asigură dezvoltarea ca personalitate, cât și pregătirea de specialitate foarte bună şi învăţarea studenţilor pentru a învăţa pe parcursul întregii vieţi. Or, suntem nevoiţi deseori să ne schimbăm domeniul de activitate sau să ne autoinstruim, în domeniile în care suntem implicați.

- Noile condiții impun universitatea să urmărească și să facă publică statistica angajării absolvenților săi. ASEM poate oferi cifrele care să o avantajeze?
- Da, unul dintre criteriile principale, după care poate fi evaluată şi apreciată o universitate, este gradul de angajare în câmpul muncii a absolvenţilor acesteia. E practic, un criteriu la fel de important ca și acreditarea internațională sau locală a instituției. Din păcate, noi nu avem tradiţii şi o practică de dezvoltare a unor relaţii între absolvent şi universitate după plecarea acestuia din mediul universitar, tradiţie foarte bine dezvoltată în alte state ale lumii. Dar aceasta nu înseamnă că aceste relaţii nu trebuie să fie în vizorul universităţilor în ansamblu, este bine să cunoaştem dezvoltarea şi cariera profesională a absolvenților noştri prin implicarea lor în acest proces. În ultimul timp, ASEM depune efort pentru menţinerea relaţiilor de colaborare cu foştii studenţi. A fost creat Centrul de ghidare în carieră, responsabil şi de monitorizarea carierei profesionale a absolvenţilor noştri. La etapa de implementare este o nouă încercare a noastră de a înfiinţa Asociaţia absolvenţilor ASEM. Ne dorim ca absolvenții să se implice, să vină cu sugestii, cu propuneri, cu o apreciere obiectivă a realităţilor unde şi-au făcut studiile, fără a se teme în cazul acesta de eventuale consecinţe, şi de ce nu, să vină cu susţinere financiară a procesului de studii prin acceptarea la practica de producţie, prin a ne sugera idei de perfecţionare a planului de studii, a conţinutului cursurilor. Insuflăm nouă şi studenţilor necesitatea menţinerii unei bune relaţii de colaborare cu universitatea şi după studii.

- Care, totuși, ar fi rata angajabilității absolvenților ASEM?
- Procentul este mult mai mare în comparaţie cu alte universităţi din Republica Moldova. Spre regret nu se fac studii de acest gen. Ultimul sondaj de opinie a fost efectuat acum doi ani, de către un ONG. Rezultatele arătau că circa 25 la sută dintre toţi studenţii ultimului an de studii a ASEM-ului la acel moment, în martie-aprilie deja erau angajaţi în câmpul muncii ori aveau promisiuni că vor fi acceptaţi după absolvire. Era cel mai bun rezultat, comparativ cu alte universităţi. Știu că în timpul apropiat vor fi efectuate asemenea cercetări, după o pauză de 2-3 ani, şi sunt convins că şi de această dată studenţii ASEM vor avea un grad mai mare de angajare în ultimul an de studii. Centrul de relaţii cu agenţii economici al ASEM - ului ne oferă facilităţi în acest domeniu. În ultimul an de studiu, studenții sunt consiliați în vederea angajării în câmpul muncii. Tinerii sunt învățați ”cum să se vândă” reuşit, cum să facă față unui interviu, cum se negociază. Fiecare student primeşte și câte un Ghid al absolventului ASEM, unde încercăm să-i oferim pregătire pentru eventuala angajare în câmpul muncii.

” Deseori, studiile la universitate înseamnă mult mai multă libertate pentru tineri şi, spre regret, uneori depăşesc limitele admisibile, de aceea părinţii oricum trebuie să țină control, interesându-se de faptul cum îi merge copilului la facultate.”

- ASEM, dispune de suficiente locuri în cămine pentru studenții veniți din teritoriu?
- Procentul de satisfacere a solicitărilor de cazare în căminele ASEM este destul de mare pentru instituţia noastră. În măsura în care un număr tot mai mare a studenţilor sunt cei din Chişinău sau împrejurările Chişinăului, noi satisfacem suficient cererea. Am planificat acţiuni de îmbunătăţire a condiţiilor de trai, de reparaţie şi dotare cu bunurile necesare. Studenţii anului întâi au prioritate la cazare.

- Ce trebuie să ia în considerație părinții unui viitor student atunci când își trimit copilul la studii superioare, fie cu taxă, fie - fără?
- Trebuie să luăm în vedere faptul că părinţii sunt şi rămân un factor de influenţă a deciziilor pe care o au pretendenţii la studii. Măsura în care părinţii le impun copiilor preferințele proprii în a alege o universitate ori o facultate nu consider că este întotdeauna bine. Or, avem pretendenţi la studii care ştiu foarte bine unde vor să meargă şi ce vor să obțină în viaţă și este foarte important ca părinţii să-i ajute, dar să nu aducă prejudicii, prin impunerea propriilor dorinţe - în alegerea corectă a universităţii sau facultății.
Părinții trebuie să se informeze și să le explice, poate mai complet, toate oportunităţile pe care le oferă universităţile şi statul RM cu locurile cu finanţare bugetară, la care poate să pretindă orice student în funcție de rezultatele pe care le au la absolvirea liceului. Nu în ultimul timp, părinții trebuie să păstreze legătura cu universitatea, facultatea la care îşi face studiile copilul, să se intereseze de rezultatele acestuia, să discute cu decanul de facultate, pentru a nu scăpa de sub control cu ce se ocupă copilul, studentul. Deseori studiile la facultate înseamnă mult mai multă libertate pentru copiii, care anterior s-au aflat sub o supraveghere dură din partea părinţilor şi, spre regret, uneori depăşesc limitele admisibile, de aceea părinţii oricum trebuie să-i țină sub control, interesându-se de faptul cum îi merge tânărului la facultate.

- Cât costă studenția în RM, credeți?
- Totul în lumea asta este relativ., şi studenţia în RM costă mult mai puţin decât ar trebui să coste. Dacă e să folosim o metodă de analogie, costă mult mai ieftin decât prețul studenţiei în statele mai dezvoltate din punct de vedere economic, unde învățământul superior costă din ce în ce mai mult. O universitate trebuie să meargă înaintea proceselor ce au loc în economie, să fie dotată tehnic și cu cei mai buni profesori, astfel ca după absolvire studentul să vină cu toate abilităţile, competențele, cunoștințele necesare pentru a se încadra mai uşor în câmpul muncii. La noi studenția costă relativ mai puțin, respectiv sunt mai limitate şi oportunităţile pe care le oferim studenţilor noştri și ASEM, chiar dacă investește enorm în condiții și posibilități, nu este o excepţie. Dar să știți că oferim posibilităţi destul de bune pentru studii de calitate, mă refer la infrastructura educaţională, accesul la resursele informaţionale, profesori de calitate, condiţii bune de instruire. Noi știm că nu este posibilă o dezvoltare, inclusiv în mediul universitar, fără investiţii. Aceste investiţii provin de la bugetul RM sau efectuate prin achitarea taxei de studii. Deocamdată cererea pentru servicii educaţionale este puţin solvabilă, posibilităţile statului de a face finanţări sunt limitate, de aceea trebuie să ne împăcăm cu ceea ce avem, dar aceasta nu înseamnă că nu ne dorim mai mult.

- Mesajul direct adresat pretendentului la studii, beneficiar al acestei informații?
- Cert este că un tânăr inteligent, cu dragoste de carte și responsabil are toate posibilitățile să obțină un loc finanțat din buget pe parcursul studiilor, să mai aplice la burse extrabugetare și să spere la un loc de muncă bun după ce trece prin ”școala vieții ASEM”.

L. Lupașco

 

Media

Lasă un comentariu

Admitere 2018 USMF pe Etape