Universitatea Academiei de Stiinte din Moldova

Universitatea Academiei de Stiinte din Moldova studentie.md

UNIVERSITATEA ACADEMIEI DE ȘTIINŢE A MOLDOVEI
Instituţie de învăţământ superior în care se îmbină armonios activităţile de instruire universitară şi postuniversitară, cercetarea ştiinţifică, inovare şi cultură

• Fondată la 23 aprilie 2007 prin Decretul Preşedintelui RM.
• Asociată la 21 august 2008 în cluster-ul educaţional-ştiinţific „UnivER SCIENCE” împreună cu Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 18 institute de cercetare a AŞM, Biblioteca centrală „Andrei Lupan”, cantina „Crizantema” şi Întreprinderea de Stat „Preventoriul” în scopul concentrării resurselor materiale şi intelectuale disponibile pentru pregătirea specialiştilor de înaltă calificare, competitivi pe piaţa muncii.
• Beneficiază de prestaţia academică a cadrelor didactice pasionate de o certă valoare ştiinţifică, profesori, doctori, doctori habilitaţi, academicieni.
• Deţine certificatul de acreditare pe profilul de cercetare seria 1 nr. 028 (Hotărârea Nr. AC-2/3, Chişinău, 24 martie 2011, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare, RM).

 FOTO 2 Studenție

 OFERTA EDUCAŢIONALĂ

Sistem de învăţământ superior compatibil cu sistemul educaţional european, structurat în trei cicluri succesive de studii: Licentă, Masterat, Doctorat.

CICLUL I (Licenţă)

Durata studiilor: 3 ani

CICLUL II (Masterat)

Durata studiilor: 2 ani

ȘCOLI DOCTORALE

Durata studiilor: 3 ani – frecvenţă la zi; 4 ani – frecvenţă redusă

Facultatea Ştiinţe Exacte

-Științe Umanistice

-Științe Juridice, Politice și Sociologice

-Științe Economice și Demografice

-Științe Biologice și Agricole

-Științe Geonomice

-Matematică și Știința Informației

-Științe Fizice și Inginerești

-Științe Chimice și Tehnologice

 

 

-Fizică

-Chimie

-Matematică

-Informatică

-Fizică

-Chimie

-Matematică și Informatică

-Informatică aplicată

Facultatea Ştiinţe ale Naturii

-Biologie

-Biologie moleculară

-Ecologie

-Geografie

 

-Biologie

-Biologie moleculară

-Științe ale Mediului

-Bioeconomie și economie ecologică

-Dezvoltare regională și rurală

Facultatea Ştiinţe Socioumanistice

-Filosofie

-Limba și literatura română și limba engleză

-Globalizarea: istorie, politici, culturi europene

-Securitate națională

-Comunicare și mediere interculturală

-Lingvistica contrastivă în context multilingv

- Demografie

Studenţii înmatriculaţi sunt asiguraţi cu bursă şi cazare în cămin. Pe durata studiilor, masteranzii, la solicitare, pot fi angajaţi în Institutele de cercetare ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

 

PERSPECTIVE DE ANGAJARE PENTRU ABSOLVENŢII FACULTĂȚII:
Ştiinţe Exacte – laboratoare de cercetare şi producere (industria alimentară, farmaceutică, cosmetologică) naţionale şi internaţionale, laboratoare pentru reciclarea deșeurilor și protejarea mediului înconjurător, agenţii de testare a unor factori ai mediului ambiant, domeniul surselor de energii neconvenționale, agenții de testare și analiză statistică, domeniul managementului dezvoltării software, domeniul tehnologiilor informaţionale profesori în cadrul învățământului preuniversitar și universitar etc.

Ştiinţe ale Naturii - centre academice, farmaceutice, agenţii de mediu, laboratoare clinice şi de diagnostic medical, instituții sau firme private de cartografie, topografie și cadastru, laboratoare din sectorul sănătăţii publice, laboratoare de expertiză ecologică şi protecţie a mediului, instituții specializate pe probleme de geopolitică și economie mondială, agenții de dezvoltare regională și planificare teritorială, profesori în cadrul învățământului preuniversitar și universitar etc.

Ştiinţe Socioumanistice - structuri mass-media, în calitate de analişti politici, centre abilitate în domeniul protecţiei şi asigurării securităţii naţionale, birouri de traducere, instituții publice sau private în calitate de manageri sau funcționari culturali, presa scrisă, la radio și în televiziune, diverse ONG-uri, profesori în cadrul învățământului preuniversitar și universitar etc.

FOTO 1 Studentie

Împreună cu noi veţi realiza proiecte de succes!

ZIUA UŞILOR DESCHISE
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei îşi aşteaptă vizitatorii la 24 aprilie 2016, înregistrarea: ora 9.00

Fii student pentru o zi în Universitatea noastră!

Adresa: str. Academiei, 3/2, Chişinău, MD - 2028
Tel: (+37322)738016; (+37322)737442
E-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Web: edu.asm.md

Lasă un comentariu

Admitere 2018 USMF pe Etape