Universitatea Cooperatist-Comerciala din Moldova

Universitatea Cooperatist-Comerciala din Moldova studentie.md

„Excelenţă şi competitivitate prin calitate şi cooperare”

Oferta educaţională la studii de zi şi cu frecvenţă redusă

în limbile română şi rusă, la specialităţile şi specializările:

I. STUDII SUPERIOARE DE LICENŢĂ (CICLUL I)

- Merceologie şi comerţ

- Contabilitate

- Marketing şi logistică

- Business şi administrare

- Managementul resurselor umane

- Achiziţii

- Finanţe şi bănci

- Economie mondială şi relaţii economice internaţionale

- Economie generală

- Cibernetică şi informatică economică

- Drept*

- Informatică aplicată

- Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice*

- Tehnologia produselor alimentare*

- Turism

- Servicii/Servicii hoteliere

- Asistenţă socială

Durata studiilor este de 3 ani la învăţământul cu frecvenţă la zi şi de 4 ani la cel cu frecvenţă redusă. La specialităţile notate cu asterisc (*) durata studiilor este cu 1 an mai mare.

coop 1

II. Studii superioare de masterat (CICLUL II )

- Contabilitate în comerţ

- Marketing strategic şi internaţional

- Marketingul afacerilor

- Cercetări şi aplicaţii de marketing

- Administrarea businessului

- Management comercial

- Administrarea sistemului bancar

- Administrarea financiar-fiscală

- Bănci şi asigurări

- Managementul relaţiilor economice internaţionale

- Economia comerţului internaţional

- Tehnologii informaţionale în economie

- Merceologie şi expertiza mărfurilor în activitatea vamală

- Merceologie, expertiza şi comerţul cu mărfuri de consum

- Drept public*

- Drept economic*

- Drept şi activitate vamală*

- Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice*

- Turism rural

- Turism internaţional

Durata studiilor este de 2 ani.

La specializările notate cu asterisc (*) durata studiilor este de 1,5 ani.

III. STUDII SUPERIOARE DE DOCTORAT (CICLUL III)

- Economie şi management în domeniul de activitate

- Marketing şi logistică

- Finanţe

- Contabilitate, audit, analiză economică

- Cibernetică şi informatică economică

- Merceologia şi expertiza produselor alimentare

Facilităţi pentru studenţi / masteranzi

- Oferirea posibilităţii de participare în programele de mobilitate academică – urmare a unei perioade de studii (1 semestru sau 1 an) ori stagiu de practică în instituţiile şi organizaţiile prestigioase de peste hotare.

- Înmatricularea gratuită la studii de zi a deţinătorilor diplomelor de BAC sau Colegiu cu note de „9” şi mai mare.

- Studii gratuite pentru studenţii care susţin sesiunea pe note de „10”.

- Acordarea reducerii de 10% din costul anual al studiilor pentru absolvenţii Colegiului Cooperatist din Moldova şi absolvenţii UCCM (după ciclul I).

- Acordarea reducerii de 5% angajaţilor cooperaţiei de consum (inclusiv copiii acestora).

- Acordarea Bursei MOLDCOOP şi Bursei UCCM celor mai buni studenţi ai universităţii.

- Loc de cazare în cămin pentru toţi solicitanţii.

- Posibilitatea de plasare a absolvenţilor în câmpul muncii în cadrul entităţilor cooperatiste şi altor agenţi economici.

- Pregătirea militară şi obţinerea livretului militar.

La cererea de înscriere la concurs se vor anexa următoarele acte:

- Actul de studii în original, cu anexa respectivă.

- Certificatul medical tip (nr. 086-U), eliberat în anul admiterii.

- 6 fotografii 3x4 cm.

- Extrasul din carnetul de muncă (pentru cei angajaţi).

- Buletinul de identitate şi livretul militar (certificatul de recrut) se prezintă personal.

Studiile sunt organizate în Chişinău şi la Filiala Soroca a UCCM.

Adresa UCCM: mun. Chişinău, bd. Iu. Gagarin, 8.

Tel.: + 373 22 27-06-43, 815-613, 27-26-04, 815-617

Tel./fax: + 373 22 27-02-03, 815-600, 54-91-24, 815-607

Filiala Soroca a UCCM: or. Soroca, str. Stroiescu, 50.

tel.: (230) 2 20 19

http:// www.uccm.md

e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

1 comentariu

  • Oxana
    postat de Oxana
    Marți, 30 August 2016 04:04

    Cum pot afla la ce pret este contactul la facultatea de contabilitata?

Lasă un comentariu

Admitere 2018 USMF pe Etape