Scoala Profesionala nr. 4 Chisinau

Eşti abiturient?
Eşti la răscruce de drumuri?
Eşti în faţa primei alegeri importante în viaţă?
Alege-ţi o profesie nobilă!

Şcoala Profesională nr.4, mun. Chişinău
ADMITE ELEVI LA URMĂTOARELE PROFESIUNI:

• Tâmplar universal (mobilă, jucării pentru copii, instrumente muzicale, diverse produse din lemn).
• Sculptor în lemn (ornamente stil naţional);
• Operator la calculatoare electronice.
Admiterea se va efectua în baza studiilor gimnaziale (9 clase), cu studierea programului liceal, discipline profil real, clasa 10, 11.
Termen de învățământ - 3 ani.
În grupe de meserii (buget):
Profesiune:
• Tâmplar universal.
• Restaurator tencuieli decorative şi modenatură.
Admiterea, în baza studiilor gimnaziale (9 clase).
Termen de învățământ - 1 an.

• Executor tâmplărie din aluminiu şi mase plastice;
Admiterea, în baza studiilor liceale, şcolii medii de cultură generală, gimnaziale.
Termen de învățământ - 1 an.
În grupe de meserii contraplată (contract):

Profesiune:
• Tâmplar universal.
Termen de învățământ - 2 ani.
Elevii admişi la studii vor beneficia de bursă - 300 lei lunar, hrană la prânz (cu excepţia elevilor care-şi fac studiile contraplată) şi locuri în cămin la solicitare.

Şcoala asigură:
- Cunoştinţele profesional-tehnice temeinice;
- Dezvoltarea multilaterală a elevilor cu acces la internet;
- Crearea situaţiei de succes;
- Condiţii perfecte pentru dezvoltarea efectivă a capacităţilor profesionale, creative, intelectuale, fizice.

În şcoală activează:
- Secţia de TAEKWON-DO;
- Secţia de tenis;
- Secţia de volei;
- Cercul de creaţie tehnică "Nufărul";
- Cercul etno-folcloric.

Din istoricul şcolii
Instituţia a fost fondată în anul 1974 cu denumirea de Şcoala Profesională Tehnică Orăşenească Nr.1 - şcoală pentru pregătirea muncitorilor calificaţi în domeniul tehnologiei prelucrării lemnului, fiind unica şi cea mai dotată instituţie din ţară. Elevii în paralel cu pregătirea profesională primeau şi studii după programul şcolii medii de cultură generală.

În anul 1984 instituţia este reorganizată din Şcoala Profesională Tehnică Orăşenească Nr.1 în Şcoală Medie Tehnică Profesională Nr.63.

În anul 1998 Şcoala Medie Tehnică Profesională Nr.63 este reorganizată în Şcoală Profesională Polivalentă de 3 trepte. Fiind pilot în elaborarea standardelor şi curricumului profesional la nivelul cerinţelor economiei de piaţă. Elevii obţineau studii liceale cu susţinerea examenelor de bacalaureat şi studiilor de specialitate Tehnician-tehnolog în domeniul familiei ocupaţionale fabricarea produselor din lemn.

În anul 2003 Şcoală Profesională Polivalentă este reorganizată în Şcoala Profesională Nr.4 care pregăteşte muncitori calificaţi, competitivi pe piaţa muncii în domeniu.
Şcoala este unica instituţie din ţară specializată care pregăteşte muncitori de calificare la nivelul cerinţelor de piaţă în domeniu.
Procesul de instruire a viitorilor specialişti este unul dinamic, bine structurat, organizat şi sensibil la cerinţele şi exigenţele pieţii muncii.
Concepţia actuală a procesului educaţional prevede nu numai acumularea cunoştinţelor, formarea deprinderilor practice în profesie, dar şi dezvoltarea abilităţilor creative ale absolvenţilor, care vor permite viitorilor specialişti să se încadreze în activitatea de zi cu zi şi promovarea reformelor în domeniul prelucrării lemnului.
Actualmente, specialistul în domeniul prelucrării lemnului de vocaţie nu este un simplu executor. El trebuie să-şi asume responsabilitatea de a fi bine informat, să instrumenteze iscusit argumentele ştiinţifice în activitatea practică şi promovarea reformelor în domeniul prelucrării lemnului, să poată comunica eficient în diverse situaţii socio-profesionale.
Şcoala formează muncitori calificaţi cu studii medii de cultură generală cu un spectru larg de calificări: tâmplar universal, sculptor în lemn, operator calculatoare, restauratori tencuieli decorative şi modenatură, executor tâmplărie - produse din lemn, aluminiu şi masă plastică.

Formarea specialiştilor în domeniul prelucrării lemnului este ghidată de cadre didactice de o înaltă calificare profesională: profesori cu grad didactic, maiştri-instructori deţinători de grade didactice şi cu experienţă de muncă.
Şcoala dispune de o bază materială şi didactică performantă: săli de studii, săli de calculatoare conectate la internet, bibliotecă, sală de sport, sală de festivităţi, sală de fitness, cantină, bufet, cămine pentru elevi - asigurate cu duşuri şi bucătării, punct medical, atelier didactic.

Managerii şcolii depun eforturi considerabile pentru renovarea şi reutilarea atelierului didactic cu utilaj de performanţă.
O atenţie deosebită se acordă integrării în sistemul european de instruire.

În acest scop se dezvoltă baza materială şi didactică a şcolii ce se axează pe parteneriatul dintre şcoală şi organizaţiile nonguvernamentale din Olanda.
Şcoala participă activ la realizarea şi promovarea reformelor în învăţământ prin diferite proiecte.

Cei peste 38 ani de activitate au fost pentru Şcoala Profesională Nr. 4 ani de devenire, de afirmare şi recunoaştere atât pe plan intern, cât şi pe plan internaţional.
Formarea competenţelor profesionale (cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi) se efectuează în cabinete bine amenajate, în atelierul didactic la orele de instruire practică cu utilizarea utilajului de performanţă.
O atenţie deosebită se acordă şi parteneriatului dintre şcoală şi agenţii economici, în număr de peste 300, care sunt receptivi la cerinţele şi exigenţele şcolii, ca FPC „Confort" SRL; SC „Creator Iu.Borş" SRL; SA „Stejaur", SA „Icam", SRL „Savodo Exim", SRL „Crinela", SRL „Mobilier Novata". Practica de proiect se desfăşoară în cadrul întreprinderilor de ramură din domeniu.

Corpul profesoral asigură o instruire performantă în conformitate cu cerinţele şi exigenţele pieţii muncii din ţară şi de peste hotare. În jur la 80 % din absolvenţii şcolii sunt angajaţi în câmpul muncii şi aproximativ 20% îşi prelungesc studiile.
Elevii participă activ la diverse expoziţii în şcoală şi în afara ei cu produse finite din lemn, mobilă, sculptură în lemn care sunt executate în cadrul orelor de instruire practică în atelierul didactic.

ŞCOALA PROFESIONALĂ NR. 4 CHIŞINĂU
mun. Chişinău, şos. Munceşti, 790
tel: +(373 22) 52-54-29; +(373 22) 52-54-35; +(373 22) 24-94-55

5 comentarii

 • Radu
  postat de Radu
  Duminică, 27 August 2017 18:19

  E posibil la fara frecventa?

 • Ion
  postat de Ion
  Miercuri, 26 Iulie 2017 14:49

  Bună ziua, eu aș vrea să-mi trec actele pe profesia operator la calculatoare din altă școală profesională raionul Nisporeni, la școala profesională nr. 4 Chișinău

 • renita cristian
  Marți, 24 Mai 2016 20:45

  cu placere voi veni la anu

 • renita cristian
  Marți, 24 Mai 2016 20:42

  da la lemnar citi ani se invata

 • renita cristian
  Marți, 24 Mai 2016 20:42

  da la lemnar citi ani se invata

Lasă un comentariu

Admitere 2018 USMF pe Etape