Colegiul Internaţional de Administrare şi Business

Bine aţi venit!

Colegiul Internaţional de Administrare şi Business este un colegiu privat, care a fost fondat în anul 1996. Acest Colegiul pregăteşte elevii în domeniul Economic şi Servicii. În cadrul Colegiului se studiază intensiv limba engleză şi limba franceză. Procesul educaţional este asigurat de cadre didactice profesioniste: doctori în ştiinţe, pedagogi cu grad didactic II, I şi profesori care predau în cadru instituţiilor de învăţămînt superior.

SLOGANUL COLEGIULUI ESTE „De la calitatea studiilor- la calitatea vieţii”

Studiile se desfăşoară în limba românăşi în limba rusă

 DSC7233

Specialităţi:

Turism

Turismul este o activitate de perspectivă, iar specialiştii din acest domeniu au mari avantaje manageriale. Absolventii pot indeplini functii de manager în agenţie de turism, director de hotel,director comercial, sef de structuri operaţionale in hoteluri, agenţii de turism, în companii turoperatoare, de economist, de ghid în agenţiile de turism.

Contabilitate

Specialitatea Contabilitate se bucură de o mare popularitate. Acest succes se datorează, in primul rând, prestigiului profesiei in societate şi rolului contabilului în întreprindere.

Competenţele şi abilităţile dobândite la specialitatea Contabilitate asigură absolvenţilor oportunităţi de carieră compatibile cu profesia de Contabil în toate tipurile de firme şi instituţiile din ţară în funcţiile de contabil, auditor, economist etc.

 DSC7104

Durata studiilor pentru elevii înmatriculaţi în baza studiilor gimnaziale (9clase) este de 4 ani.

Pentru elevii ce-au fost înmatriculaţi în colegiu în baza studiilor gimnaziale planul de studii la primii III ani de instruire prevede în paralel cu studierea disciplilor de specialitate şi a disciplinelor liceale, conform profilului.

La finele anului III de studii această categorie de elevi, pot să se înscrie la dorinţă în lista candidaţilor pentru susţinerea examenelor de Bacalaureat.

La anul IV, planul de studii prevede studierea numai a disciplinilor de specialitate.

Studiile colegiale finalizează cu susţinerea examenelor de absolvire şi susţinerea tezei de licenţă.

Diploma de colegiu oferă deţinătorului dreptul de a se angaja în cîmpul muncii şi în paralel să-şi aprofundeze cunoştinţele la facultăţile universitare.

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE

Termenul de organizare și desfășurare a concursului de admitere: 16 iulie- 8 august 2015

Anunțarea rezultatelor: pînă la 10 august 2015

Concursul de admitere se efectuează în baza mediei notelor anuale la 4 discipline de profil şi mediei notelor de la examenele de absolvire din actul de studii.

La cerere de înscriere la concurs se vor anexa următoarele documente:

-  Actul de studii (certificat de studii gimnaziale) in original şi xerocopie

-  Buletinul de identitate sau pașaportul,

-  4 fotografii color 3x4

-  Certificatulul medical tip № 086- Esau 086-U, eliberat în anul admiterii

-  Copia adeverinţei de premilitar sau a livretului militar  pentru baieţi;

Adresa noastră: mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa 48/8

Telefoane de contact: (022)54-96-95, (022)54-93-47, (022)27-11-74

Pentru a ajunge la colegiul vă deplasaţi cu microbuzele nr.174 şi nr.103 (din centrul oraşului), cu nr. 120 (de la gara de sud), cu nr. 119 (de la gara de tren) în direcţia sectorului Botanica.

 DSC7130

***

Добро пожаловать!
Международный Колледж Управления и Бизнеса является частным колледжем, основанным в 1996 году. Этот колледж подготавливает специалистов в области Экономики и Услуг. В процессе обучения интенсивно изучаются два иностранных языка - английский и французский. Учебный процесс обеспечивают профессиональные дидактические кадры- доктора наук, педагоги с II и I дидактической степенью, а также педагоги, которые преподают в высших учебных заведениях.

ДЕВИЗ КОЛЛЕДЖА - «От качества образования - к качеству жизни»

Обучение производится на румынском и русском языках.

 DSC7224

Специальности:

Туризм
Туризм является очень перспективной специальностью, а специалисты в этой области имеют большие управленческие преимущества. Выпускники могут работать в качестве директора туристического агентства, директора гостиницы, коммерческого директора, в туроператорских компаниях, экономистом, гидом в агентстве по туризму.

Бухгалтерский учёт
Специальность «Бухгалтерский учёт» радует большой популярностью. Этот успех обусловлен, в первую очередь, престижностью профессии в обществе и ролью бухгалтера на предприятии.
Компетенции и знания, полученные на этом факультете, позволяют выпускникам построить карьеру бухгалтера на всех типах фирм, а также работать в качестве аудитора и экономиста.

Продолжительность обучения для учеников на базе 9 классов образования составляет 4 года.

Учебный план предусматривает параллельное обучение общеобразовательных предметов, и предметов по специальности.

В конце третьего курса ученики (по желанию) могут сдавать экзамен на степень БАКАЛАВРА.

На четвёртом курсе изучаются только дисциплины по специальности.

Обучение в Колледже заканчивается сдачей Государственных экзаменов и защитой курсовой работы.

Диплом Колледжа позволяет выпускнику устроиться на работу и параллельно углубить свои знания в высшем учебном заведении.

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ


Приём документов осуществляется с 16 июля по 8 августа 2015г.


Объявление результатов: до 10 августа 2015г.

Конкурс аттестатов производится на базе среднегодовых оценок по 4 профильным предметам и средней оценке по выпускным экзаменам.

К заявлению на участие в конкурсе аттестатов, прилагаются следующие документы:

- Аттестат за 9 классов в оригинале и ксерокопия;
- Булетин (внутренний паспорт) или паспорт;
- 4 цветных фотографий 3x4;
- медицинская справка форма 086- Е или 086- U;
- приписное свидетельство для юношей.

Наш адрес: г. Кишинёв, ул. Сармизеджетуса 48/8
Контактные телефоны: (022)54-96-95, (022)54-93-47, (022)27-11-74
До Колледжа идёт микроавтобус № 174 и №103 от центра города, №120 от южного вокзала, № 119 от железнодорожного вокзала по направлению района Ботаника.

 

10 comentarii

 • Nicoleta snigorenco
  postat de Nicoleta snigorenco
  Marți, 10 Aprilie 2018 13:18

  Buna, vreau să aflu care este cea mai mica medie pentru turism? Cit costă contractul?

 • mihaela
  postat de mihaela
  Miercuri, 28 Februarie 2018 21:36

  care estea media cea mai mai mika cu care pot intra in colegiu si care este plata anuala

 • Bezdiga Maria
  postat de Bezdiga Maria
  Marți, 13 Februarie 2018 19:31

  care este media cu care putem intra la buget?
  care este cea mai mica medie?

 • alex
  postat de alex
  Marți, 27 Iunie 2017 11:56

  Care este media cea mai mica de admitere,si cit costa concatul ?

 • alex
  postat de alex
  Marți, 27 Iunie 2017 11:55

  Care este media ce mai mica pentru admitere ,si cit costa contractul ?

 • Alexandra
  postat de Alexandra
  Sâmbătă, 11 Martie 2017 19:15

  Buna,as dori sa aflu care este media cea mai mica pentru admitere?Si cit costa contractul?

 • Alexandru
  postat de Alexandru
  Joi, 07 Iulie 2016 22:11

  care este contractul?

 • Ţîcău Mariana
  postat de Ţîcău Mariana
  Miercuri, 15 Iunie 2016 17:56

  Bună ziua ..vreau să vă întreb cît costă contractul la specialitatea de turism?

 • Doina
  postat de Doina
  Joi, 14 Aprilie 2016 16:58

  Care este media cea mai mica pentru admitere?si care sunt obiectele de baza?

 • Diana
  postat de Diana
  Joi, 17 Martie 2016 14:41

  Buna ziua. Ma intereseaza daca aveti locuri la buget si care este media pentru a putea concura pentru specialitatea "contabil" in anul 2016. Daca nu, care este valoarea contractului? Multumesc anticipat.

Lasă un comentariu

Admitere 2018 USMF pe Etape